Woningcorporaties SWEMP sluiten zich aan op de Datarotonde van Info Support Real Estate Services

Woningcorporaties SWEMP sluiten zich aan op de Datarotonde van Info Support Real Estate Services

Veenendaal, 19 september 2016 – Woningcorporaties Staedion, Woonbron, Eigen HaardMitros en Portaal hebben voor het digitaliseren van processen en het koppelen van hun informatiesystemen om te komen tot harmonisatie van werkwijzen, gekozen voor de Datarotonde van Info Support Real Estate Services. De vijf woningcorporaties, die samen zo’n 235.000 woningen vertegenwoordigen, zijn verenigd in een samenwerkingsverband genaamd SWEMP. Met de implementatie van de Datarotonde willen de SWEMP-woningcorporaties een gezamenlijke, gestandaardiseerde werkwijze voor de sector ontwikkelen en daarmee kostenbesparingen realiseren.

De Datarotonde vereenvoudigt gegevensuitwisseling. De oplossing faciliteert op de juiste manier de koppeling tussen verschillende afdelingen, ketenpartners en verschillende informatiesystemen. Hierbij maakt de Datarotonde gebruik van best practices en onafhankelijke standaarden waaronder VERA en S@les in de Bouw, waardoor informatiesystemen op een eenduidige manier worden gekoppeld. Dit vereenvoudigt niet alleen de informatie-uitwisseling, het maakt digitaliseren van processen ook beheersbaar, schaalbaar en het biedt de mogelijkheid om tot harmonisatie van werkwijzen te komen.

De SWEMP-woningcorporaties kozen Info Support Real Estate Services vanwege het unieke concept, de robuuste technologie van de Datarotonde en de betrouwbaarheid van de leverancier. “Daarnaast waren onder andere domein-deskundigheid en onafhankelijkheid van Info Support Real Estate Services als ook de overdraagbaarheid doorslaggevend voor de keuze”, zo stelt Sjoerd van Tussenbroek, secretaris SWEMP. “Op dit moment wordt een Proof of Concept ontwikkeld. Toetreding tot de SWEMP-implementatie van de Datarotonde door andere corporaties is expliciet SWEMP-beleid en zal door SWEMP gecoördineerd worden.”

“Info Support Real Estate Services wil samen met SWEMP met de Datarotonde een standaard integratieplatform voor de corporatie-sector leveren waar iedere corporatie en ketenpartij op aan kan sluiten”, stelt Frans Pas, commercieel manager bij Info Support Real Estate Services. “Met deze opdracht zetten we een grote stap bij het realiseren van dat gezamenlijke doel.”

Voor meer informatie over de Datarotonde van Info Support Real Estate Services: www.datarotonde.com.