Smart architectures: inspelen op veranderende IT-behoeftes pensioenuitvoerders

Pensioenuitvoerders hebben de uitdaging veel en vaak complexe pensioen-gerelateerde berekeningen uit te moeten voeren. Om deze berekeningen te kunnen maken en deze te kunnen presenteren, wordt veelal de oplossing gezocht in de aanschaf van veel en dure hardware. Met de inzet van slimme architecturen en bijbehorende ontwerpcriteria is echter voor minder geld een intelligente oplossing voorhanden. Waarom is het zinvol om deze ‘slimme’ oplossingen in te zetten en hoe doe je dat dan?

Lees hier de hele blog van Marco Hout (Business Developement Adviseur bij Info Support) over Smart architectures.