Soepele integratie van applicaties bij uw corporatie

De IT-afdeling drukt bij corporaties steeds zwaarder op de begroting. Dat komt doordat de informatiehuishouding ingewikkelder wordt als gevolg van fusies en professionalisering. IT wordt een focuspunt binnen de corporatie. Hoe gaat u daarmee om?

Kostenbeheersing

Corporaties willen vaak een volledige en heldere informatiestroom op grond waarvan de juiste beslissingen genomen kunnen worden, maar ook een gestructureerd IT-beleid dat ervoor zorgt dat de kosten beheersbaar blijven. Dit is een probleem dat bij veel corporaties speelt.

De oorzaak van dit probleem ligt vaak in de communicatie tussen de losse applicaties, portalen en databases die eerder zijn gebouwd voor verschillende afdelingen, of in het geval van fusies voor verschillende corporaties. Hoe kan een corporatie deze problemen overwinnen?