Softwareontwikkelaars gevraagd

Werken in de IT-consultancy betekent werken in een snel veranderende wereld waar men hoge eisen stelt aan zowel technische als niet-technische vaardigheden. Bij Info Support vormen opleiding, ontwikkeling en coaching belangrijke onderdelen van de bedrijfscultuur.

Info Support biedt interessante projecten in uitdagende omgevingen. De basis hiervoor is ons IT-vak wat we hebben geborgd in onze ontwikkelstraat Endeavour en ons Kenniscentrum. Methodisch willen werken is hierin essentieel. Professionals in diverse rollen werken samen waardoor we in staat zijn om binnen het vastgestelde budget en de beschikbare tijd hoogwaardige applicaties op te leveren.

Lees meer over onze vacatures op het gebied van softwareontwikkeling op onze carrièrewebsite.