Stichting Welzijn Veenendaal viert oplevering eerste computerles

Op 21 januari 2010 vierde Stichting Welzijn Veenendaal (SWV) de oplevering van de eerste lesmodule voor de computercursus, die belangeloos is ontwikkeld door medewerkers van het Veenendaalse bedrijf Info Support. De cursus is onderdeel van het Rugzakproject, waarmee SWV ouders ondersteunt bij hun bijdrage aan de spel- en leerontwikkeling van hun kind. De eerste les is op donderdag 21 januari feestelijk van start gegaan op de Basisschool het Mozaïek in Veenendaal.

Het Rugzakproject is opgezet voor met name allochtone ouders samen met hun kinderen. Door middel van naschoolse activiteiten, die zowel thuis als op school plaatsvinden, wil men het contact tussen deze ouders en hun kinderen bevorderen. Het project richt zich op groep 1 t/m 3 van de basisschool. Als aanvulling op dit project is door Info Support lesmateriaal ontwikkeld voor computercursussen.

SWV projectcoördinator mevrouw Aliskan is blij met deze aanvulling: “Wij zijn enthousiast over het initiatief van Info Support om SWV met hun computerkennis te ondersteunen. Dit is een waardevolle toevoeging aan het Rugzakproject die we anders niet hadden kunnen bekostigen. De betrokken moeders worden nu hierdoor ook wegwijs gemaakt op computers, en dit is erg belangrijk. Het is een goede ontwikkeling als bedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid tonen aan organisaties die deze steun goed kunnen gebruiken, zoals het SWV. Deze support is zeer welkom en waardevol voor de samenleving. Ik hoop dat er meer bedrijven volgen!”

De samenwerking tussen IT-dienstverlener Info Support en Stichting Welzijn Veenendaal is tot stand gekomen vanuit de behoefte van Info Support om invulling te geven aan haar maatschappelijk betrokken beleid. Info Support wil op deze manier als bedrijf iets terug doen voor de samenleving en koos ervoor om een lokaal project te steunen. Door de inzet van haar technische kennis voor dit project maakt zij computers toegankelijk voor mensen die daar nu geen toegang toe hebben.

Een aantal softwareontwikkelaars hebben zich ingezet om materiaal te ontwikkelen voor de computercursussen die een waardevolle aanvulling zijn op de bestaande inhoud van het Rugzakproject. De kinderen zelf krijgen op school al computerlessen, waarbij gebruik wordt gemaakt van applicaties die specifiek zijn ontwikkeld voor basisscholen. Het lesmateriaal voor het Rugzakproject moet aansluiten op die bestaande applicaties. Doordat de moeders deze lessen samen met hun kinderen doorlopen, snijdt het mes aan twee kanten. De kinderen leren als het ware de ouders met de computer om te gaan, zij weten van school uit al hoe het werkt, en de ouders worden meer betrokken bij hun kinderen doordat zij in de praktijk kunnen zien wat hun kinderen zoal leren op school.

Over Stichting Welzijn Veenendaal

De Stichting Welzijn Veenendaal (SWV) (voorheen De Vaart) is de instelling voor sociaal cultureel en ouderenwerk in Veenendaal. Zij dragen een steentje bij aan de sociale samenhang in Veenendaal en willen graag dat iedereen mee kan doen aan de Veense samenleving. De speerpunten zijn de buurt, de jongeren, ouderen en de opvoedingsondersteuning.

Meer informatie over Stichting Welzijn Veenendaal vindt u op: www.welzijnveenendaal.nl.