Transformatie Discours 2014

Op 30 oktober 2014 initieerde info Support vanuit de ambitie om de randvoorwaarden voor innovatie en waardecreatie te verkennen i.s.m. de Blommestein Groep het Transformatie Discours 2014. Tijdens deze visionaire directieconferentie werden een verrassende mix van bestuurders en professionals uit verschillende sectoren samengebracht.

Er is een beweging gaande waarin we het in diskrediet geraakte marktdenken en zelfregulering achter ons laten en vooruit kijken vanuit een nieuw gedachtegoed van transparantie, maatschappelijke waarde creatie en echte resultaatverplichting naar de klant. Met de doorbraak van technologische en sociale innovaties verandert de machtsbalans tussen producenten en consumenten. Business principes verschuiven van ‘shareholder value’ naar ‘customer value’ en van ‘operational excellence’ naar ‘collaborative excellence’.

In drie Transformatiekamers spraken vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties uit de sectoren wonen, overheid, industrie, financiële dienstverlenging en ict met elkaar over veranderende business modellen en de invloed van technologische ontwikkelingen daarop.

Ga naar de website voor de filmimpressie van het Transformatie Discours.