‘Vernieuwde ESB-oplossing helpt corporaties verder te digitaliseren’

Vorige maand kwam softwareleverancier Info Support met de Datarotonde, een evolutie op haar ESB-oplossing Corporatie Service Bus (CSB). CorporatieGids.nl ging hierover in gesprek met Frans Pas, commercieel manager bij het bedrijf uit Veenendaal. “Corporaties hebben steeds meer aandacht voor kwaliteitsaspecten van de informatievoorziening.”

De naam Datarotonde is volgens Frans een verwijzing naar een fysieke rotonde: “De analogie maakt direct duidelijk welke dienst Info Support hiermee aanbiedt. Een rotonde zorgt, onafhankelijk van de aanvoer van verkeer op de aangeleverde wegen, voor een uniforme verwerking. Net als onze nieuwe ESB.”

Stroomlijnen van processen
Corporaties leggen steeds meer nadruk op de inrichting van hun informatievoorziening, zegt Frans. “Dit is voor hen één van de mogelijkheden om efficiënter te werken en kosten te besparen. Dit heeft als resultaat dat de regie rondom informatievoorziening steeds meer naar de corporaties verschuift. Vergaande digitalisering van processen is hierin een belangrijk thema, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten.”

“Info Support springt daarop in door de digitalisering van het proces efficiënter te laten werken. Zo heeft een corporatie meer grip op de kwaliteit, zijn ze minder afhankelijk van leveranciers en is er meer inzicht in de informatiestromen. Voor de registratie en ontsluiting van gegevens zijn er al verschillende oplossingen op de markt beschikbaar. Bij digitalisering is er sprake van een samenspel tussen verschillende afdelingen, ketenpartners en informatiesystemen. De correcte afhandeling en het inzicht in de prestaties hiervan lost de Datarotonde op.

Doorontwikkeling en optimalisatie
De Datarotonde is volgens de commercieel manager van Info Support een evolutie van de Corporatie Service Bus, waar het bedrijf begin dit jaar over vertelde. Volgens Frans is deze software onder andere doorontwikkeld en geoptimaliseerd. “Zo zijn koppelingen onafhankelijk gemaakt van het onderliggende data transport. Daarnaast bevat de Datarotonde meer mogelijkheden voor monitoring van afspraken en prestaties van processen en zijn we veranderd van een licentiemodel naar een pay-per-use model. Dit laatste betekent dat de kosten meeschalen met het gebruik van de software. Zo kunnen ook kleinere corporaties van de software profiteren.”

“Omdat de Datarotonde een doorontwikkeling is van de Corporatie Service Bus, blijft die op termijn niet als zodanig bestaan. Uiteraard blijven we bestaande klanten die gebruikmaken van de CSB ondersteunen en zullen samen met hen over een eventuele overstap in gesprek gaan. Nieuwe klanten en koppelingen zullen we per definitie op de Datarotonde aansluiten.”

Digitaliseren
Info Support geeft aan dat het zich met de Datarotonde richt op ‘toeleveranciers, installateurs, groothandels en aannemers’. Volgens Frans is dit een gevolg van het digitaliseren van processen vanuit de filosofie van ‘regiecorporaties’. “Hierdoor dient ketensamenwerking en -integratie plaats te vinden. Neem als voorbeeld onderhoud. Corporaties willen dit bijvoorbeeld niet zelf uitvoeren, maar kopen het in of af bij bouw- en installatiebedrijven. Zij moeten hier vervolgens mee integreren zodat huurders bijvoorbeeld in de planning van een installateur kunnen kijken bij het plannen van een reparatieverzoek. Zo kunnen corporaties een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan klanten leveren. Wij verwachten dat deze groep stakeholders zich daarom in de toekomst zal uitbreiden, zodat corporaties steeds verder kunnen digitaliseren.”

Inzicht in processen
Het verder digitaliseren uit zich volgens de commercieel manager naast de eerdergenoemde voordelen ook in meer inzicht. “Corporaties kunnen met de Datarotonde service level afspraken die met externe partijen gemaakt zijn vanuit een onpartijdige positie analyseren en monitoren. Daarnaast krijgen corporaties – omdat ze gebruikmaken van een onafhankelijk integratieplatform – inzicht in de performance van eigen processen en die van leveranciers.”

Bron: Johan van den Beld | CorporatieMedia – 19 november 2015, http://www.corporatiegids.nl/news-detail/-vernieuwde-esb-oplossing-helpt-corporaties-verder-te-digitaliseren/1592