Verschuilen achter je scherm kan niet meer

Van buiten zijn ze groen, maar van binnen vuurrood. Wat zijn dat? De meeste softwareontwikkelprojecten binnen de overheid. Helaas komt het maar al te vaak voor dat aan de buitenkant lijkt alsof de deadline nog ruimschoots wordt gehaald en dat het budget niet wordt overschreden, terwijl intern eigenlijk alle wijzertjes al op rood staan. De buitenwacht heeft het alleen niet in de gaten.

Op tijd kunnen bijsturen, is een luxe die maar weinig bestuurders is gegund, vanwege dit gebrek aan inzicht. Een bewezen oplossing voor dit probleem is een softwareontwikkelstraat; een ecosysteem van processen, hulpmiddelen en mensen om software te ontwikkelen en te onderhouden.

In een softwareontwikkelstraat wordt de ontwikkeling en het beheer van de software zo veel mogelijk gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Succesvolle ontwikkelprocessen kunnen immers worden gekopieerd; je hoeft niet elke keer het wiel opnieuw uit te vinden. Medewerkers worden getraind om hiermee te werken, zodat ze kwalitatief goed werk kunnen leveren en hun doelstellingen kunnen behalen.Als leidinggevende heb je voortdurend real-time inzicht in de voortgang van een project, aldus Lammert Vinke van Info Support. Deze ICT-specialist heeft al verschillende ontwikkelstraten bij (semi-)overheidsorganisaties ingericht, waaronder de NS en de RDW. “Een ontwikkelstraat begint met het inrichten van een proces dat transparant, meetbaar, bestuurbaar en daarmee dus voorspelbaar is. Daarmee voorkom je projecten die van buiten groen zijn en van binnen rood; als bestuurder voer je daadwerkelijk de regie over softwareontwikkeling.

Het inrichten van processen is slechts een derde van wat een ontwikkelstraat doet; de twee andere sleutelwoorden zijn tools en people. “Geïntegreerde tools zijn onontbeerlijk voor het ontwerpen, ontwikkelen, testen, uitrollen en beheren van software”, aldus Lammert Vinke. “Onze ontwikkelstraat biedt ondersteuning voor verschillende ontwikkelmethoden; van de traditionele watervalmethode, tot Scrum en Continuous Delivery. Met people creëer je een cultuur, ten slotte, waarin mensen in de IT-organisatie worden geprikkeld om zichzelf continu te verbeteren, met assessments, trainingen en certificeringen. Uiteindelijk wil je dat de juiste mensen met de juiste expertise en mentaliteit op de juiste plek zitten.”

NS

Bij IT Operations, een onderdeel van NS Groep, hebben ze inmiddels ruimschoots ervaring met het inrichten van een ontwikkelstraat. En het gebruik ervan, uiteraard. Het begon allemaal met het standaardiseren van de software testen, de testaanpak en de bijbehorende tool ter ondersteuning van het testproces. Daarna ging het balletje pas echt rollen, legt Peter Betting, manager NS Test Competence Center uit: “We zijn begonnen met een standaardbeleid en een standaardmethode op het gebied van testen. Later is dit een onderdeel en het beginpunt geworden van de ontwikkelstraat. Op het moment dat we de testen standaardiseerden, ontstond bij andere IT-disciplines ook die behoefte. Het requirements managementteam bijvoorbeeld wilde daar ook stappen in maken. Het doel was de verschillende IT disciplines een platform te bieden waarop zij realtime konden interacteren met als doel kwalitatief hoogwaardige software. Belangrijk daarbij was snelheid, kosten, herbruikbaarheid en overdraagbaarheid. Ook verschillende projectvormen zoals Agile, SCRUM en waterval moesten worden ondersteund. De behoefte is echt vanuit de organisatie ontstaan, medewerkers zien toegevoegde waarde in het aaneensluiten van tooling.”
Het doel van de ontwikkelstraat ligt in lijn met de speerpunten van de NS. “De kwaliteit moet omhoog, maar de kosten moeten omlaag. Dat betekent dat we snelheid willen boeken en daarmee tijdswinst. Dit bereik je met standaardisatie, traceerbaarheid, transparantie en bovenal intensieve samenwerking. Waar je je vroeger wellicht kon verschuilen achter je bureau en achter je scherm omdat je iets maakte en het daarna op een share plaatste, is nu alles direct zichtbaar voor alle medewerkers die toegang hebben tot dat projectonderdeel of project.

De ontwikkelstraat is opgetuigd in een periode van vier maanden. “Toen we klaar waren met de eerste release van de ontwikkelstraat hadden we acht ‘klanten’ (interne gebruikers), maar inmiddels hebben we binnen NS IT rond de 500 gebruikers werkzaam op meer dan verschillende projecten. Ik zie dat als een bewijs dat er vraag is naar de ontwikkelstraat. Medewerkers willen bezig zijn met hun vakgebied, of ze nu projectleider zijn of tester. Daarbij willen ze ondersteuning door een set aan tooling. En als ze naar het volgende project gaan, willen ze niet weer het wiel uitvinden.”

RDW

Ook de RDW (voormalige Rijksdienst Wegverkeer) gebruikt inmiddels een ontwikkelstraat om software te ontwikkelen. Een ontwikkelstraat biedt ons meer ruimte voor innovatie”, stelt Gerard Doll, directeur ICT bij RDW. Negen teams binnen het instituut werken aan de ontwikkeling het beheer van software voor de uitgifte van kentekens en de registratie van de algemeen periodieke keuring (APK). De lat ligt hoog: de RDW wil onder meer de productiviteit van de software met 25 procent verbeteren. Om dit doel te bereiken, worden de processen aangepast, zoals het invoeren van automatische kwaliteitscontroles en testen. Ook worden er gebruikersportalen ingericht en ontvangen de medewerkers training.

Succes kopiëren

“Je kunt een ontwikkelstraat zien als een vehikel om succes te kopiëren”, aldus Lammert Vinke van Info Support. “Het is een oplossing die IT-organisaties helpt om zichzelf continu te verbeteren en dat ook nog eens meetbaar te maken. Er zijn voorbeelden te over van IT-projecten binnen de overheid die mislukken of veel te duur uitvallen. Daarom is de vraag hoe je een IT-project juist succesvol uitvoert belangrijker dan ooit. Om daar achter te komen, hoef je niet het wiel opnieuw uit te vinden; een deel van de processen kun je standaardiseren en automatiseren. Door gebruik te maken van de kennis en ervaring die er al is, haal je het meeste uit je organisatie en kun je medewerkers prikkelen om ook het meeste uit zichzelf te halen. En dat allemaal terwijl je voortdurend op de hoogte bent van de voortgang.”

 

Bekijk hier de advertentie die afgelopen week geplaatst is in het Financieel Dagblad.