Voka Health Community

De zorgsector staat onder een enorme druk, enerzijds veranderen de eisen die aan de sector gesteld worden razendsnel. Anderzijds is er een budgetdruk vanuit de overheid en zet de vergrijzing van de bevolking zich in een snel tempo voort.

Info Support ontmoet de Zorgsector

De zorgsector staat onder een enorme druk, enerzijds veranderen de eisen die aan de sector gesteld worden razendsnel. Anderzijds is er een budgetdruk vanuit de overheid en zet de vergrijzing van de bevolking zich in een snel tempo voort. Maw meer werk met minder budget en andere middelen zorgt ervoor dat de zorgsector zo efficiënt mogelijk moet werken.

In 2011 heeft Info Support NV beslist om actief deel te nemen aan de VOKA Health community, dit is een platform waar ondernemers, zorginstellingen, kenniscentra elkaar ontmoeten om te werken aan de vernieuwing van producten en diensten in de zorgsector.Met de kennis en ervaring van Info Support in de zorgsector van Nederland trachten we hier in België een positieve bijdrage te leveren in de vernieuwing, modernisering en digitalisering van de zorgsector in België.