Wet langdurige zorg (Wlz)

Bij langdurig intensieve zorg komen veel aspecten kijken. Kwaliteit in de behandeling, maar vooral ook kwaliteit van leven en participatie in de samenleving voor de cliënten staan voorop. Het optimaliseren van zorgprocessen is cruciaal. Info Support ontwikkelt software om dit mogelijk te maken. Onze activiteiten richten zich op de zorgkantoren en Wlz instellingen, GGZ instellingen en Verzorging Verpleging &Thuiszorg (VVT).

Cliëntgericht werken in de GGZ

Doordat cliënten mondiger zijn is de noodzaak voor cliëntportalen toegenomen. De cliënt heeft bij een cliëntportaal altijd inzage in zijn/haar dossier en wordt hiermee onderdeel van het herstelproces.

In samenwerking met een aantal GGZ-instellingen en partner Code24 heeft Info Support een modern geïntegreerd cliëntportaal genaamd ‘Client360’ ontwikkeld. Lees meer over Client360.

Software voor optimale zorgverlening zorgkantoren

Voor de zorgkantoren van Zilveren Kruis en CZ heeft Info Support in opdracht van Zorgmatch software gemaakt om het proces van perfect indiceren en optimale zorgverlening te faciliteren. Voor zorgverzekeraar CZ ontwikkelde Info Support de applicatie AZR-NL. Deze software voor AZR regelt het berichtenverkeer tussen

 

zorgverlenende instanties, diverse overheidsinstellingen en het zorgkantoor.
Daarnaast heeft dochterbedrijf ZorgInfo voor de zorgkantoren van Zilveren Kruis, CZ, VGZ, Menzis en De Friesland Zorgverzekeraar het Verstrekkingen Portaal voor boven budgettaire hulpmiddelen gebouwd.

Verzorging Verpleging & Thuiszorg (VVT)

Voor Cormel IT Services heeft info Support haar standaard oplossing Kanzi geïntegreerd met QIC. QIC (Quality in Care) is het elektronisch cliëntendossier dat door Cormel wordt geleverd in de VVT markt. Kanzi is de standaard intelligente vragenlijst die door Info Support wordt geleverd.

logo-cormel

Klanten