Woningcorporaties missen actuele data

Veenendaal, 16 oktober 2014 – Woningcorporaties hebben een grote behoefte aan actuele informatie, maar beschikken daar vaak niet over. Dat blijkt uit een onderzoek van CorporatieNL in opdracht van Info Support onder 170 leidinggevenden in de sector. Twee op de drie ondervraagden hecht grote waarde aan actualiteit van gegevens die beschikbaar zijn in de organisatie. In de praktijk blijkt echter dat slechts 30 procent van alle beslissingen wordt genomen op basis van informatie die minder dan een week oud is.
Naast actualiteit van gegevens wordt betrouwbaarheid, snelle en eenvoudige beschikbaarheid en volledigheid van informatie het belangrijkst gevonden.

ICT is strategisch
Het onderzoek richtte zich op de rol van ICT binnen woningcorporaties. Het merendeel van de ondervraagde corporaties (85%) ziet ICT als een onderdeel van de bedrijfsstrategie. De belangrijkste doelstellingen die organisaties willen behalen met hun ICT-systemen zijn een betere transparantie en sturingsinformatie (71%), een betere kwaliteit van informatie (68%), kostenbesparing (62%) en hogere klanttevredenheid (65%).

Flexibiliteit
De meeste respondenten vinden flexibiliteit van ICT-systemen belangrijk: 88 procent van de respondenten geeft aan dat ze gebaat zijn bij een flexibel ICT-systeem dat ze in de toekomst kunnen opschalen. Bijna zes op de tien (58%) van de ondervraagde organisaties houdt bij het inrichten van zijn ICT-systemen rekening met eventuele fusies en reorganisaties. Toch is slechts de helft van de respondenten tevreden over de flexibiliteit en herbruikbaarheid van zijn ICT-systemen om informatie uit te wisselen met andere systemen.

Ketensamenwerking
Bijna zeven op de tien (69%) corporaties heeft te maken met een vorm van ketensamenwerking, maar minder dan de helft van deze organisaties (44%) meet de concrete resultaten van deze ketensamenwerking. Wel zijn ze zich bewust van de risico’s die dit met zich meebrengt op het gebied van databeveiliging. Door koppelingen met ketenpartners, huurdersportalen en leveranciers neemt het risico toe dat interne informatie op straat komt te liggen. Daarom 45 procent de beveiliging van informatie belangrijk, een even groot percentage van de respondenten zelfs zeer belangrijk.

“De wereld van woningcorporaties wordt steeds complexer, en er is duidelijk behoefte aan ICT-systemen die daarin ondersteuning bieden”, aldus Marco Hout, Business Development Adviseur bij Info Support. “Er worden steeds hogere eisen gesteld aan ICT. Actualiteit en betrouwbaarheid van gegevens speelt daarin een belangrijke rol, maar ook de mogelijkheid om data uit te wisselen met partners in de ketensamenwerking.”