Woningcorporaties slechten toren van Babel

Veenendaal, 28 september 2012 – Woningcorporaties worstelen met de informatievoorziening dankzij eilandautomatisering en onderlinge verschillen. Enkele corporaties en leveranciers proberen de problemen met een open referentiearchitectuur te bestrijden.

Woonbron. Rochdale. Vestia. De regelmaat waarmee de woningcorporaties de laatste tijd ongunstig in de mediabelangstelling belanden, doet vermoeden dat er meer aan de hand is dan een toevallige reeks bestuurlijke ongelukjes. Den Haag houdt het erop dat het externe toezicht onvoldoende is. De vraag rijst echter in hoeverre de meer dan 400 woningcorporaties die Nederland rijk is, überhaupt in staat zijn een externe toezichthouder eenduidige data aan te leveren. Veel woningcorporaties zitten met een allegaartje aan informatiesystemen van verschillende leveranciers. Telt een woning die in aanbouw is mee in de telling van het woningbestand? Is een woning die is toegewezen,maar nog niet betrokken leegstaand? Is de toewijzing van servicekosten voor de lift gebaseerd op een attribuut per appartement, of op een regel die appartementen op de begane grond en eerste etage van deze heffing vrijwaart? Het antwoordt ligt besloten in software. En die verschilt van geval tot geval. Als gevolg van fusies is zelfs binnen een woningcorporatie in veel gevallen de automatisering niet geharmoniseerd. Door zogeheten eilandautomatisering is het intern veelal een hele uitdaging om tot actuele en eenduidige rapportages te komen. Extern, dus naar ketenpartners, stakeholders en overheden, is het al helemaal praktisch onmogelijk om vergelijkbare en dus aggregeerbare gegevens aan te leveren.

Klik hier voor het gehele nieuwsbericht. (Bron: Automatiseringsgids)