Hoe start je een artificial intelligence traject?

Is jouw organisatie klaar voor AI, oftewel: artificial intelligence? Info Support heeft een programma ontworpen waarin je in drie stappen je eigen AI-experiment start.

Tijdens een AI-experiment wordt je bedrijfsdata geanalyseerd en geïnterpreteerd door slimme software. Zo ontdek je nieuwe patronen en leg je verrassende verbanden. Deze inzichten vertalen we vervolgens in een softwaresysteem en borgen we in de bestaande processen van je organisatie. Op deze manier heb je een beter inzicht in je organisatie, zodat je sneller antwoord kunt geven op uiteenlopende organisatievraagstukken.

Behaal je bedrijfsdoelstellingen met een artificial intelligence-experiment

Wanneer je artificial intelligence voor het eerst inzet, is het belangrijk om eerst de doelstellingen helder te krijgen: wat wil je bereiken? Wil je bijvoorbeeld je proces optimaliseren of de behoeften van je klanten in kaart brengen? Daarna bepaal je welke data je nodigt hebt voor het bereiken van het doel. Dit kan bestaande of nieuwe data zijn.

Ook kan het interessant zijn om juist je huidige data als uitgangspunt te nemen. Door het analyseren en combineren van bestaande gegevens, ontdek je nieuwe patronen en verbanden. Een AI-experiment bestaat uit drie stappen, die we afzonderlijk kunnen doorlopen. De duur van het experiment varieert. Het experiment kan één dag duren, maar ook twee weken.

The only source of knowledge is experience.

Albert Einstein

Aan de slag met een AI experiment!

In 3 fases naar resultaat

Start nu!

Start je artificial intelligence experiment in 3 stappen

1 Het experiment definiëren

De invulling van een artificial intelligence experiment is sterk afhankelijk van het doel van de organisatie, daarom staat in de eerste stap het definiëren van deze doelen centraal. Aan de hand van het Info Support AI Experiment Canvas bepalen we de randvoorwaarden van het experiment, zoals: wanneer is het artificial intelligence experiment geslaagd? Binnen welk termijn wordt het doel bereikt?

Ook bepalen we welke data nodig is voor het realiseren van het doel:

  • Welke bestaande data is relevant voor het doel?
  • Welke aanvullende data is nodig?
  • Hoe wordt de aanvullende data verzameld?

2 Het experiment uitvoeren en interpreteren

In stap 2 voeren we het experiment gezamenlijk uit, zodat er direct kennisoverdracht plaatsvindt. De nadruk ligt op het verzamelen, analyseren en combineren van bestaande en nieuwe data. De uitkomsten geven we vervolgens betekenis: welk verhaal vertelt de data? Welke patronen en verbanden zijn ontdekt?

Deze stap bestaat uit de volgende onderdelen:

  • data verzamelen
  • data analyseren
  • algoritmes selecteren
  • uitkomsten interpreteren

In deze stap is het vaak fijn om even afstand te nemen van je eigen organisatie. Daarom kun je tijdens deze stap gebruik maken van het Innovation lab van Info Support en Startup Village op het Amsterdam Science park. Op deze locatie gaan we samen aan de slag met de uitvoering van het experiment.

3 Het experiment borgen

Een valide hypothese kan omgezet worden in een productiesysteem. In deze laatste stap vertalen we alle gevonden datastromen in een softwaresysteem, zodat het een onderdeel wordt van de interne processen in de organisatie. Zo heb je meer inzicht in je organisatie en kun je toekomstig organisatievraagstukken blijven beantwoorden.

Wil je meer weten over het starten van een artificial intelligence experiment? Neem contact met ons op.

Praktische stappen voor praktische toepassingen

Aan de slag met een AI experiment!!

In 3 fases naar resultaat

Start nu!

Downloads

Alfam

customerreference

Ontmoet ons

dotNed Saturday

Azure Saturday Berlin

Microsoft Data & AI Hands-On Labs