Neem contact op

Energiemarkt

Energieleveranciers

Energiemarkt

Energieleveranciers

Op zoek naar nieuwe relevantie...

… met focus op innovatie en data

Door de energietransitie moeten energieleveranciers op zoek naar een nieuw verdienmodel. Hoewel het elektriciteitsverbruik zal toenemen, zullen klanten minder gaan afnemen. De reden: ze gaan zelf steeds meer elektriciteit opwekken. Met de levering van gas is het in de toekomst helemaal afgelopen. Nederland gaat ‘van het gas af.’
In deze ontwikkeling kun je echter ook een kans zien. Energie was altijd een low-interestproduct. Een duurzame energievoorziening zorgt voor veel meer betrokkenheid van consumenten en bedrijven. Energieleveranciers positioneren zich daarom steeds meer als ‘adviseurs’. Ze willen klanten helpen bij de omschakeling naar een duurzame energievoorziening. Dat willen ze doen via innovatieve producten en diensten. En door slim gebruik te maken van data.

Plaats in de energieketen

energy suppliers with a focus on innovation and data

Grote centrales verdwijnen…

Sommige energieleveranciers beschikken nog over elektriciteitscentrales. Deze centrales, die fossiele brandstoffen gebruiken, zullen steeds meer plaatsmaken voor duurzame energiebronnen, zoals wind en zon. Het Energie- en Klimaatakkoord (uit 2013 en 2019) hebben een flinke impuls gegeven aan de groei van duurzame energie. Innovatie en financiële ondersteuning (subsidies) moeten zorgen dat in 2030 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt.

Energy transition climate agreement

… prosumenten komen ervoor terug

De gevolgen hiervan zijn inmiddels al zichtbaar. Windturbines op land en vooral op zee, zonneparken en daken met zonnepanelen bepalen in toenemende mate het beeld. Zij gaan het leeuwendeel van de elektriciteit die we nodig hebben opwekken. Consumenten met zonnepanelen worden ook leverancier. Op de momenten  dat ze elektriciteit niet zelf nodig hebben. Daarmee worden ze behalve consument, ook producent. We hebben het al over prosumenten. Eigenaren van elektrische auto’s kunnen hun auto inzetten om tekorten en overschotten op het stroomnet weg te masseren.
De vele spelers met verschillende belangen samen met de snelheid van de veranderingen maakt het energielandschap steeds complexer.

Uitdagingen

Dat alles stelt de ‘oude’ en nieuwe energieproducenten voor grote uitdagingen. Producenten van elektriciteit, van groot tot klein, willen weten hoeveel elektriciteit hun centrales, windturbines of zonnepanelen opwekken. Wanneer leveren de installaties het meest op, presteren ze wel optimaal, wanneer zijn ze aan onderhoud toe? Natuurlijk, de eigenaren van centrales weten dat al, maar de nieuwe spelers willen dat ook weten. Daarom zal data en de analyse ervan alleen maar belangrijker worden. Dat geldt ook voor de energieprijzen. Het voorspellen ervan wordt cruciaal.

Digital transition

Adviseur

De strijd om de energieklant speelt zich af op verschillende fronten. Sommige leveranciers concurreren sterker dan ooit op prijs, anderen zetten zwaarder in op het behoud van bestaande klanten. Zij bieden extra en innovatieve diensten die toegevoegde waarde leveren aan de consument. Bijvoorbeeld in de rol van gids naar een duurzame energievoorziening. Deze transitie heeft ingrijpende gevolgen, zowel voor de huishoudens als voor bedrijven.

Welke strategie je ook kiest als energieleverancier, het vergroten van inzicht in je klanten en je doelgroep is belangrijker dan ooit. Big Data en analytics helpen om real-time inzicht te verkrijgen in de doelgroep, hun voorkeuren en de beste manieren om ze te bereiken en te overtuigen.
Digitale middelen kunnen ook worden ingezet om klanten online advies te geven bij energiebesparing of het verduurzamen van hun woning, kantoor of fabriek. Tegelijkertijd krijgen ze een beeld van de impact van de verschillende maatregelen.

Info Support stelt ons in staat op grote schaal nieuwe data gedreven diensten te ontwikkelen, met de betrouwbaarheid die men van Fudura gewend is.

René Pruijssers - Directeur Fudura B.V.

IT als enabler

 • IT is een onmisbare schakel bij het analyseren van data en het verkrijgen van inzichten in deze data. Dat geldt voor de eigenaar van een wind- of zonnepark. Die analyseert data om te vernemen hoeveel KWh de windturbines en panelen hebben geproduceerd.
  Dat geldt eveneens voor de consument die dagelijks via een app wil kunnen lezen hoeveel elektriciteit zijn zonnepanelen hebben opgewekt.
 • De eigenaren van windparken krijgen niet alleen data over de opbrengsten. De temperatuur, de weersverwachting en de windsnelheden zijn ook belangrijk.
  Door slim gebruik te maken van allerlei sensoren (Internet of Things) in windturbines krijgen ze inzicht in de corrosie op de turbines, de trillingen en  de oliekwaliteit en de temperatuur. Hierdoor is het mogelijk de kosten te drukken door slimmer en effectiever onderhoud en daarmee de levensduur van windturbines te verlengen. Cloud maakt het mogelijk om assets, in dit geval windturbines, op afstand te monitoren. Dit is essentieel voor een succesvolle aanpak van predictive maintenance.
 • Software om virtuele centrales, gevormd door batterijen, aan te sturen. Steeds meer virtuele centrales maken hun opwachting. Het aanbod van energie gaat sterk fluctueren. Het bundelen van het aanbod, het opslaan van elektriciteit in batterijen en deze te gebruiken om momenten dat er vraag naar is, is geen toekomstmuziek meer.  Aan die batterij worden verschillende componenten gekoppeld waaronder IoT-applicaties en afnemers die kortstondig stroom kunnen op- of afschakelen.
 • Het geven van energieadvies door verbruiksdata te analyseren en proactief voorstellen te doen richting de klant.

Vier redenen om voor info Support te kiezen

 • Domain knowledge

  Domeinkennis

  Kennis van de Energietransitie, de IT-uitdagingen die hiervan het gevolg zijn, maar ook de IT-kansen die hierdoor ontstaan.

 • Ervaring

  Ervaring

  Jarenlange ervaring in de energiesector en partner van één van de grootste meetbedrijven in Nederland.

 • Vakmanschap in de it

  Vakmanschap

  Voortrekkersrol in ontwikkeling van innovatieve software-oplossingen en nieuwe doelarchitecturen bij meetbedrijven.

 • Speedy implementation API

  Innovatie

  Betrokken bij het bedenken en uitvoeren van innovatieve software-oplossingen bij meetbedrijven.

Meer weten?

Dagelijks helpen wij onze opdrachtgevers uit de energiesector met hun digitale transformatie. Wilt u meer weten over de mogelijkheden die technologieën als Artificial Intelligence en Cloud Native uw organisatie te bieden heeft? Wij helpen u graag verder.