Ontwikkelstraat Endeavour

Grip op het ontwikkelproces, hoge snelheid en kwaliteit, optimale samenwerking tussen disciplines als ontwikkelen en testen, snelle integratie van nieuwe technologieën; kortom: succes voor uw softwareafdeling. Met de implementatie van de ontwikkelstraat Endeavour maakt uw softwareafdeling een professionaliseringslag.

 

Ingredienten voor succesvolle softwareontwikkeling

  • veel grip op het ontwikkelproces, met een hoge mate van voorspelbaarheid;
  • hoge snelheid in termen van time-to-market;
  • strenge kwaliteitseisen, de software moet goed (genoeg) zijn;
  • grote onderhoudbaarheid, met volop mogelijkheden tot flexibele aanpassingen aan nieuwe ontwikkelingen;
  • nieuwe technologieën moeten snel geïntegreerd kunnen worden;
  • er moet sprake zijn van een optimale samenwerking tussen disciplines als ontwikkelen en testen.

Ik denk dat Info Support minder is van de blabla en meer van het doen en van het regelen. Ik vind het een betrouwbare partij om zaken mee te doen.

Wiebe Wiersema, ICT architect bij RDW

Neem de proef op de som

Herkent u de succesfactoren aan het begin van deze pagina? En schort het daar bij uw software-afdeling nog aan? Dan laten wij u graag ervaren dat dit met Endeavour haalbaar is. Dat kan heel concreet, bijvoorbeeld door Endeavour in te zetten om een vastgelopen project weer vlot te trekken. Of we voeren samen

met u een gap-analyse uit om vast te stellen waar de verbeterpunten zitten. Op basis van de resultaten hiervan voeren we samen een proefproject om u zelf de meerwaarde van Endeavour te laten ervaren.

Hosted Development: ontwikkelwerkplek uit de Cloud

Info Support levert met Hosted Development een innovatieve oplossing voor het flexibel inrichten van uw ontwikkelomgeving. Deze omgeving is beschikbaar voor elke organisatie die applicaties ontwikkelt of de ontwikkeling van applicaties

outsourcet, voor een vast en laag maandelijks bedrag. Ook de ontwikkelstraat Endeavour kunt u desgewenst via internet afnemen ‘as a service’.

Endeavour, de ontwikkelstraat van Info Support, is een framework bestaande uit processen, tools en ondersteuning om het totale softwareontwikkelproces beter beheersbaar te maken gedurende de gehele lifecycle van een applicatie. Endeavour biedt grip, controle en een hoge mate van productiviteit en kwaliteit.

Downloads

No downloads found.

Ontmoet ons

devNetNoord

Frontmania 2022

DADD 2022