Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Info Support zijn we ons ervan bewust dat al onze bedrijfsactiviteiten een direct effect hebben op onze omgeving. Het verduurzamen van onze bedrijfsvoering vinden wij dan ook erg belangrijk. Niet alleen met het oog op het milieu, maar ook vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid. Op deze pagina leest u wat wij doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Duurzaamheid

Info Support is in het bezit van het EcoVadis zilver certificaat en het Hellios FSQS-NL certificaat. Wij hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen zeer hoog in het vaandel en beschouwen deze certificaten als een erkenning van onze inzet en voortdurende inspanningen om duurzame groei voor milieu, maatschappij en onderneming te bewerkstelligen.

EcoVadis
Sinds de oprichting in 2007 is EcoVadis uitgegroeid tot ’s werelds grootste en meest betrouwbare leverancier van duurzaamheidsbeoordelingen voor bedrijven, met een wereldwijd netwerk van meer dan 90.000 beoordeelde bedrijven. De EcoVadis duurzaamheidsbeoordelingsmethodologie staat centraal in hun Ratings en Scorecards en is een evaluatie van hoe goed een bedrijf de principes van duurzaamheid/CSR heeft geïntegreerd in zijn bedrijfs- en managementsysteem. Deze methodologie is gebaseerd op internationale duurzaamheidsnormen, waaronder het Global Reporting Initiative, het Global Compact van de Verenigde Naties en de ISO 26000, die betrekking heeft op 200+ uitgavencategorieën en 160+ landen. De Sustainability Scorecard illustreert de prestaties op 21 indicatoren in vier thema’s: milieu, arbeid- en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop.

Hellios FSQS-NL
FSQS-NL (Financial Services Qualification System-Netherlands) is een netwerk van financiële instellingen, waaronder banken en verzekeringsmaatschappijen. De community werkt samen om een standaard neer te zetten voor het vaak complexe landschap aan derde en vierde partijen dat namens hen informatie beheert. Inmiddels gebruikt een aantal grote financiële instellingen het systeem om hun leveranciers op een uniforme manier te toetsen. Met het FSQS-certificaat tonen we onze stakeholders dat we transparant zijn over onze risicobeheersing en geven hen ook extra zekerheid op het gebied van security, compliance en verantwoord ondernemen.

Initiatieven die we steunen

Top Employer

Info Support is erkend als Top Employer Nederland 2023. Deze certificering toont aan dat Info Support zich blijft door ontwikkelen op topics als People Strategy, Work Environment, Learning, Well-being, Diversity & Inclusion om zo een betere arbeidswereld te creëren. Want net als in maatwerksoftware bouwen, willen wij ook hierin voorop blijven lopen!

Milieu

Ook dit jaar heeft ons hoofdkantoor weer het Groencertificaat toegekend gekregen. Dit certificaat is het bewijs dat het volledige elektriciteitsverbruik voor 100% afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen. Hierdoor is het elektriciteitsverbruik CO2 neutraal.

Info Support heeft bij de keuze van zijn datacenters de punten milieubewustzijn en energiezuinigheid zwaar laten meewegen. De activiteiten van de gekozen partijen zijn volledig CO2-neutraal dankzij aanzienlijke energiebesparingen, het gebruik van groene energie zoals waterkracht en investeringen in wereldwijde groene projecten.

Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling

Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. De ambities van Info Support dragen direct en indirect bij aan vrijwel alle SDG’s van de VN. Hierbij concentreren we ons op de SDG’s die we het meest kunnen beïnvloeden; waardig werk en economische groei, vermindering van ongelijkheid, verantwoorde consumptie en productie en klimaatactie.