Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Info Support zijn we ons ervan bewust dat al onze bedrijfsactiviteiten een direct effect hebben op onze omgeving. Het verduurzamen van onze bedrijfsvoering vinden wij dan ook erg belangrijk. Niet alleen met het oog op het milieu, maar ook vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid. Op deze pagina leest u wat wij doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Gambia

Info Support steunt het project van ”Stichting handen ineen voor Gambia”.

De Stichting zet zich in voor het mogelijk maken van de zelfredzaamheid van de mensen in Latriya, Gambia.

Ze doen dit door het plaatsen van scholen, medische post en waterput. En niet onbelangrijk: het opleiden van de lokale mensen om alles te onderhouden.

Stichting Welzijn Veenendaal

Info Support is eind 2007 gestart met een regionaal project rond Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO).

Op deze manier willen we als bedrijf iets terugdoen voor de samenleving.

Binnen dit project ontwikkelen medewerkers van Info Support lesmateriaal voor computercursussen.

Deze computerlessen vormen een aanvulling op een bestaand programma van de Stichting Welzijn Veenendaal (SWV), een plaatselijke instelling voor sociaal-cultureel werk en ouderenwerk.

De programma’s van SWV zijn bedoeld om ouders te ondersteunen bij het stimuleren van de spel- en leerontwikkeling van hun kinderen.

We gebruiken in dit project onze kennis om computers toegankelijk te maken voor mensen die daar nu geen toegang tot hebben.

Milieu

Info Support vindt het milieu belangrijk. Ook dit jaar heeft ons hoofdkantoor weer het Groencertificaat toegekend gekregen.

Dit certificaat is het bewijs dat het volledige elektriciteitsverbruik voor 100% afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen.

Hierdoor is het elektriciteitsverbruik CO2 neutraal.

Info Support heeft bij de keuze van zijn datacenters de punten milieubewustzijn en energiezuinigheid zwaar laten meewegen.

De activiteiten van de gekozen partijen zijn volledig CO2-neutraal dankzij aanzienlijke energiebesparingen, het gebruik van groene energie zoals waterkracht en investeringen in wereldwijde groene projecten.