Createment

Createment en Info Support helpen Belastingdienst aan Java-ontwikkelaars

Createment (voorheen Ontwikkelaars in Ontwikkeling) heeft met zijn methodiek een innovatieve oplossing voor het tekort aan IT’ers op de arbeidsmarkt. Voor de opleiding tot Java-ontwikkelaars voor de Belastingdienst ging het IT-opleidingsbedrijf een partnerschap aan met Info Support.

Belastingdienst

Uitdaging

Java-ontwikkelaars en Solution Engineers voor de Belastingdienst vinden en opleiden.

Doelgoep

De IT-organisatie van de Belastingdienst.

Diensten

Resultaat

De Belastingdienst heeft de eerste tien cursisten allemaal een contract gegeven.

De beste mensen opleiden

Toen Patrick Biesheuvel en Jeroen van der Made enkele jaren geleden bij een IT-opleidingsbedrijf werkten, hadden ze heel wat ideeën om de markt te verbeteren. Maar omdat ze niet voldoende inspraak bij hun werkgever hadden, konden ze die ideeën niet in de praktijk brengen. Daarom besloten ze om samen hun eigen bedrijf op te richten om de beste mensen op te leiden: Ontwikkelaars in Ontwikkeling.

We kijken niet zozeer naar IT-kennis of specifieke vaardigheden, maar naar de persoon.
Jeroen van der Made, Createment

Zelf aanbod creëren

“We zien in de arbeidsmarkt al jaren een tekort aan IT’ers omdat de vraag blijft toenemen en het aanbod van goede IT’ers achterblijft. Vooral ontwikkelaars zijn heel schaars,” zegt Patrick. “Tegelijk is er een overschot aan mensen met een HBO-opleiding of universitaire opleiding die een grote affiniteit met IT hebben. We hebben een methodiek ontwikkeld waarmee we die affiniteit testen en zo de beste kandidaten vinden. Op die manier kunnen we zelf aanbod creëren dat aansluit op de vraag in de markt.”

Die methodiek heet Createment en bestaat uit vijf fases. “We noemen het de vijf O’s,” legt Jeroen uit, “Ontdekken, Onderzoeken, Ontwikkelen, Ondersteunen en Overdragen.” Het IT-opleidingsbedrijf paste in samenwerking met Info Support zijn methodiek toe om Java-ontwikkelaars en Solution Engineers voor de Belastingdienst op te leiden.

Gericht op zoek naar passende kandidaten

In de eerste fase Ontdekken gaan we via verschillende kanalen op zoek naar de perfecte kandidaten,” zegt Jeroen. “We kijken niet zozeer naar IT-kennis of specifieke vaardigheden, maar naar de persoon. In een workshop samen met de Belastingdienst bespraken we eerst wat voor type persoon ze zochten. Zo’n workshop dwingt onze klant ook om na te denken over wat voor werknemers ze juist nodig hebben. Met die informatie gaan we gericht op zoek naar kandidaten die bij de klant passen.”

Dan komt de tweede fase, Onderzoeken. “We bepalen dan of de kandidaten geschikt zijn voor een IT-opleiding,” vat Jeroen samen. Dit is een pittige fase voor de kandidaten: slechts een op de tien slaagt erin. “Naast twee online assessments, de Persoonlijke Profiel Analyse en het General Intelligence Assessment, nemen we ook een Technisch Assessment af,” vult Patrick aan. “Dat is een driedaags programma waarin we peilen naar het vermogen van de kandidaten om te leren programmeren. De kandidaten dienen dan zelfstandig problemen op te lossen. Uit de vragen die ze stellen en de manier waarop ze die problemen aanpakken, kunnen we goed afleiden wie de juiste manier van denken heeft voor IT. En uiteraard nemen we ook een sollicitatiegesprek af, waaruit we onder andere willen leren waarom de kandidaat in IT wil werken.”

Java-ontwikkelaars en solutions engineers

Het doel van de derde fase, Ontwikkelen, is eenvoudig: de kandidaten klaarstomen zodat ze direct bij de start van hun detacheringsperiode hun bijdrage leveren als softwareontwikkelaar. “In deze fase hebben we een beroep gedaan op de expertise van Info Support,” zegt Jeroen.“Info Support gaf de cursisten een opleiding van vier maanden tot Java-ontwikkelaars en solution engineers, zodat ze daarna bij de Belastingdienst aan de slag konden.”

Uiteraard stonden de cursisten er niet alleen voor zodra ze bij de Belastingdienst werkten, beklemtoont Jeroen: “In de fase Ondersteunen houden we de vinger aan de pols, zowel bij de cursisten als bij onze klant. Zo bespraken we elke twee weken met de Belastingdienst de voortgang. Passen de kandidaten in het team? Is de werkdruk in orde? Welke trainingen moeten de cursisten nog volgen?”

De laatste fase is de Overdracht. Jeroen besluit: “Na een jaar in de vorige fase dragen we de cursisten als junior softwareontwikkelaars over aan onze klant. De Belastingdienst heeft de eerste tien cursisten die we bij hen inschakelden ondertussen allemaal een contract gegeven. Dat bewijst dat de opleiding van Info Support gedegen is en onze Createment-methodiek werkt.” De kersverse werknemers krijgen ook een opleidingsplan voor de komende twee jaar mee, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen.

Hoogprofessionele club

Patrick en Jeroen zijn zeer te spreken over hun samenwerking met Info Support: “We hebben Info Support ervaren als een hoogprofessionele club: ze komen alle afspraken na en ze staan open voor onze opmerkingen,” zegt Jeroen. Patrick vult aan: “We hadden een goed contact met de docent bij Info Support. We zaten regelmatig samen met Info Support en de Belastingdienst om het trainingsprogramma bij te schaven.”

Over die opleiding zelf hebben beide heren niets dan lof. Jeroen: “We komen allebei uit opleidingsbedrijven, dus we kennen de wereld een beetje. We weten dat de opleidingen van Info Support de beste zijn. We vonden het dan ook logisch om met hen samen te werken.” Dat was ook de mening van de cursisten: die beschreven de opleiding als een goede mix tussen nieuwe stof en oefenen, met duidelijke doelstellingen en een meedenkende docent.