Privacyverklaring

Vakmanschap is alles voor ons. Wij zijn dagelijks bezig met solide en innovatieve oplossingen die direct of indirect het dagelijks leven van bijna iedereen raken. Om u optimaal van dienst te zijn, hebben wij gegevens nodig.

Uw privacy

Wij respecteren uw privacy en geven u graag inzicht in wat wij met uw gegevens doen.

Wie zijn wij?

Info Support is de specialist in het ontwikkelen van hoogwaardige softwareoplossingen en leidend op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), cloud architectuur, Managed Services en IT-trainingen. Met een agile mentaliteit en software craftsmanship helpen ruim 500 professionals klanten vooruit in de sectoren agrifood, retail, energie, fintech, mobiliteit, pensioen en zorg. Daarnaast gelooft Info Support in de kracht van de community en draagt het actief bij aan diverse open source initiatieven. Info Support heeft vestigingen in Nederland en België.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende bedrijven: Info Support B.V., Info Support N.V. (België) en Info Support MITS B.V.: www.www.infosupport.com.

Om u optimaal van dienst te zijn, hebben wij gegevens nodig. Wij respecteren hierbij uw privacy en geven u graag inzicht in wat wij met uw gegevens doen. Info Support is verwerkings-verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we van u verwerken.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

We hebben de persoonsgegevens nodig om met u te kunnen communiceren bijvoorbeeld bij:

 • Het verzenden van een nieuwsbrief.
 • Het gebruik van een contactformulier.
 • Het bijwonen van een event.
 • Een sollicitatieprocedure.
 • Dienstverlening.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bezoek websites

 • Cookiegebruik

Info Support maakt op zijn websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Cookies brengen de veiligheid van uw apparaat niet in gevaar. Wij gebruiken die verschillende soorten cookies, waarover u meer kunt lezen in onze cookieverklaring. Wij gebruiken alleen noodzakelijke cookies, analytic cookies en zelfgebouwde social media buttons, waardoor uw gegevens niet aan derden worden verstrekt. Zie onze cookieverklaring voor gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op onze websites.

 • Gebruik contactformulier

U kunt contact met ons opnemen door een contactformulier in te vullen of een e-mail te sturen. De gegevens die u aanlevert, worden mogelijk opgenomen in ons CRM-systeem en – indien nodig – gestuurd naar een contactpersoon binnen Info Support om u zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. De gegevens worden ook gebruikt om de (goede) werking van de website te monitoren. De e-mails worden bewaard tot maximaal twee jaar na beëindiging van de conversatie over uw vraag of opmerking.

Nieuwsbrieven

Indien u op de hoogte wilt blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van onze dienstverlening of carrièremogelijkheden, kunt u zich inschrijven voor een of meer van onze nieuwsbrieven. Wij registreren uw naam en e-mailadres in onze mailinglijst. Deze gegevens bewaren wij totdat u zich weer afmeldt voor de desbetreffende nieuwsbrief. Bij iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt, bieden wij u de mogelijkheid om u af te melden en/of uw gegevens aan te passen.

Deelname event of actie

Regelmatig vinden er bij Info Support kennisavonden, workshops, andere evenementen en acties plaats. Het is noodzakelijk om te weten wie er deelnemen, daarom dient u zich voor evenementen in te schrijven. Per event wordt aangegeven welke gegevens we nodig hebben en hoe de gegevens door ons worden verwerkt. Bijvoorbeeld om u te voorzien van informatie over tijd en plaats, u een herinnering te kunnen sturen, u tijdig te waarschuwen als het event niet doorgaat of om u na het event een verslag of een gegeven presentatie toe te sturen. Deze gegevens bewaren wij twee jaar lang in ons CRM-systeem. De gegevens van IT-studenten die deelnemen aan studentenevenementen bewaren wij een half jaar, tenzij u ons toestemming geeft voor het bewaren tot twee jaar na de afstudeerdatum. Voor sommige evenementen hebben wij extra hulp nodig, waardoor wij derde partijen kunnen inschakelen. Op onze evenementen worden foto’s en video’s gemaakt ter verslaglegging, voor registratiedoeleinden en/of als toekomstig promotiemateriaal. Het kan dus zijn dat u op foto’s of video’s wordt vastgelegd die na afloop van het evenement door ons worden gebruikt voor publicatie. Het beeldmateriaal wordt 2 kalenderjaren bewaard in onze mediabank. Wij wijzen u erop dat u altijd het recht heeft om beelden waar u herkenbaar op staat, te laten verwijderen.

Social media

Info Support maakt gebruik van social media om u op de hoogte te houden van de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van onze dienstverlening. U kunt ons volgen op Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en YouTube. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Info Support verbonden. U gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform. Als u via social media een vraag aan ons stelt of iets van ons downloadt, dan reageren wij via diezelfde social media of wij nemen contact met u op via de gegevens die u heeft achtergelaten op het platform.

Info Support maakt gebruik van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. We tonen u de advertenties op basis van gegevens die het desbetreffende platform met uw toestemming verzamelt. Info Support heeft geen invloed op welke gegevens de socialmedia-platforms van u verzamelen en onder welke voorwaarden dit gebeurt.

Bezoek kantoor/bezoekersregistratie

Bezoekers aan ons kantoor in Veenendaal worden geregistreerd, met name als hulpmiddel bij calamiteiten (wie is er in het pand). Bij bezoek en vertrek registreert u zich bij de receptie. De bezoekregistratie wordt na een paar dagen verwijderd. In uitzonderlijke gevallen kan deze bewaartermijn worden aangepast (bijvoorbeeld bij een incident of een bijzondere situatie zoals de corona-pandemie).

 • In overleg kunnen bezoekers in Veenendaal een genummerde bezoekerspas ontvangen. Het uitreiken en terugbrengen van de pas wordt geregistreerd. Op een locatievolgsysteem is steeds te zien op welke locatie de specifieke bezoekerspas voor het laatst is aangeboden om een deur te openen. De bezoekerspasregistratie wordt na een paar dagen verwijderd. In uitzonderlijke gevallen kan deze bewaartermijn worden aangepast (bijvoorbeeld bij een incident of een bijzondere situatie zoals de corona-pandemie).
 • Camerabeveiliging
  Al onze kantoren zijn voorzien van opvallende en onopvallende camera’s, zowel binnen als buiten op de parkeerplaats. De camera’s staan 24 uur per dag aan. Dat is van belang voor uw veiligheid, maar ook voor die van onze collega’s en eigendommen. De camerabeelden worden niet actief gemonitord. Alleen in geval van een (vermoeden) van een incident, zoals diefstal of beschadiging van eigendommen, worden beelden door daartoe geautoriseerde medewerkers teruggekeken. Camerabeelden worden na twee weken verwijderd, tenzij een incident is vastgelegd en er wettelijke redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een politieonderzoek. In dat geval worden camerabeelden bewaard tot het incident is afgehandeld.
 • Wifi-netwerk
  Tijdens een bezoek aan één van onze kantoren kunt u gratis gebruik maken van Wifi. Zodra u bent ingelogd op ons Wifi-netwerk, worden er automatisch gegevens verzameld zoals het identificatienummer (MAC-adres) van uw apparaat. Deze gegevens worden na een jaar verwijderd en worden door Info Support alleen gebruikt om eventueel misbruik te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons Wifi-netwerk, dan kunnen wij de toegang van het apparaat waarmee u gebruik maakt van ons Wifi-netwerk voor de toekomst blokkeren.

Sollicitanten

Indien u solliciteert via onze website, dan nemen wij uw gegevens op in ons CRM-systeem voor een optimaal verloop van de sollicitatieprocedure.

Tijdens de sollicitatieprocedure worden uw gegevens gedeeld met de collega’s die direct bij uw sollicitatieprocedure betrokken zijn. Voor sommige functies maakt een assessment onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. In dat geval wordt u hierover geïnformeerd en worden uw gegevens gedeeld met de organisatie die het assessment afneemt.

Mocht u niet in dienst treden, dan bewaren wij uw gegevens tot zes weken na de beëindiging van de procedure of vragen u expliciet toestemming voor het langer bewaren van uw gegevens voor bijvoorbeeld de invulling van een eventuele andere vacature. Na uw toestemming bewaren wij uw gegevens twee jaar.

Pre-employment screening

ICT-functies worden veelal als integriteitsgevoelige functies bestempeld, waaraan onze opdrachtgevers screeningsvereisten stellen. Om invulling te geven aan onze taak als werkgever moet Info Support anticiperen op dergelijke vereisten, omdat opdrachtgevers gevoelige informatie en/of bedrijfskritische systemen enkel aan Info Support zullen toevertrouwen als we daarvoor betrouwbaar personeel kunnen inzetten. Screening is daarmee voor Info Support een noodzakelijk hulpmiddel om bedrijfsrisico’s op inzetbaarheid te beperken, door (zoals hierboven ook gemeld) betrouwbaar personeel in te kunnen zetten.

De volgende onderdelen worden getoetst:

 • Controle ondertekende integriteitsverklaring en machtigingsformulier.
 • Identiteitscontrole en adresgegevens.
 • Controle van het curriculum vitae.
 • Een goed leesbare kopie van werk- en/of verblijfsvergunning (indien van toepassing).
 • Verificatie van diploma`s en/of certificaten (controle meest relevante of hoogste opleiding).
 • Telefonisch referentieonderzoek bij de meest recente, dan wel meest relevante werkgever.
 • VOG; deze wordt op echtheid en datum afgifte getoetst.
 • Raadplegen registers rechtbank (waaronder faillissementsregister).

Deze screening wordt uitbesteed aan International Integrity Services. Dit is een gespecialiseerd screeningsbureau dat rechtstreeks onder (toezicht van) het Ministerie van Justitie en Veiligheid valt.

Dienstverlening

Als we met u een overeenkomst afsluiten voor het leveren van onze dienstverlening of het ontvangen van uw dienstverlening, bewaren we hierbij de persoonsgegevens die we hiervoor nodig hebben: naam, eventueel functie en contactgegevens. Deze gegevens bewaren we zolang als nodig is.

Deelname trainingen

Wanneer u zich inschrijft voor een training bij het Kenniscentrum van Info Support, verwerken wij persoonsgegevens van u. We slaan gegevens op die we van u of van uw werkgever ontvangen. Deze informatie wordt bewaard zolang als nodig is.

Opslag van uw gegevens bij deelname training

Wij verzamelen en bewaren de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Uw feedback over de opleiding en overige informatie die u geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik van uw gegevens bij deelname training

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding.
 • Verzorging van de door u gekozen opleiding.
 • Uitvoering van analyses zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.
 • Advies over een te volgen (vervolg)opleiding.
 • Het op de hoogte houden van al onze diensten en producten.
 • Het toesturen van door u gevraagde documenten/inlichtingen en het reageren op uw vragen.

Verstrekking aan derden bij deelname training
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze (opleidings)partners als u zich inschrijft voor een cursus die door en/of op een locatie van deze partner wordt verzorgd. De naam van onze partner wordt vermeld bij de cursusbeschrijving. De gegevens die bij de inschrijving worden ingevuld, worden dan gedeeld met onze opleidingspartner.

 

 

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast controleren we of de beveiligingsmaatregelen zelf nog in lijn zijn met beveiligingsnormen en de stand van de techniek. Om onze eigendommen en uw persoonsgegevens maximaal te kunnen beschermen, analyseren we loggegevens en communicatie van onze systemen continu. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd als u persoonsgegevens invoert. Als medewerkers van Info Support van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn zij gehouden aan geheimhouding daarva

Delen we uw gegevens met derden?

Indien nodig delen wij uw gegevens met externe dienstverleners waar we – indien noodzakelijk – een verwerkersovereenkomst mee hebben afgesloten. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende dienst uit te voeren. Zij mogen uw gegevens dus niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Het verkopen van gegevens aan derden gebeurt niet. In principe delen wij uw gegevens niet buiten de EU/EER en anders zullen we passende waarborgen treffen.

Wat zijn uw rechten?
 • Inzage: indien gewenst kunnen we u informatie geven over of eventueel inzage in de persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Correctie: als bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zijn en u die niet zelf kunt wijzigen, dan corrigeren wij die voor u.
 • Verwijderen: u kunt ons ook vragen om uw gegevens te wissen of over te dragen.
 • Bezwaar: ook kunt u tegen de verwerking bezwaar maken of deze beperken.
 • Intrekken toestemming: mocht u eventueel een eerder gegeven toestemming weer willen intrekken dan kan dat eveneens.

Hou er rekening mee dat u sommige rechten altijd hebt maar dat andere rechten afhangen van een specifieke situatie. Dit betekent dat we in sommige gevallen niet op uw vraag of verzoek in kunnen of zelfs mogen gaan. Hierna staat vermeld met wie u contact op kunt nemen als u een vraag of verzoek heeft.

Contact

Sollicitanten: voor vragen of het gebruik van de vermelde rechten kunt u contact opnemen met onze afdeling HR via humanresources@www.infosupport.com.

Klanten, leveranciers en overige relaties: voor vragen of het gebruik van de vermelde rechten kunt u contact opnemen met onze afdeling contractmanagement via contractmanagement@www.infosupport.com

Tevens hebben we een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld die ons hierin adviseert en erop toeziet dat we ons aan de privacywet- en regelgeving houden. Onze FG is Rachel Reinhard; zij is opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u er via HR of contractmanagement niet uitkomen dan kunt u zich naar haar door laten verwijzen.

Inwerkingtreding privacyverklaring:
Per 8 november 2021 vervangt deze privacyverklaring onze voorgaande verklaring. Deze privacyverklaring wordt regelmatig herzien. We informeren u over wijzigingen door de nieuwe verklaring te publiceren op www.www.infosupport.com, waarna het direct in werking treedt.