ZorgMatch

Info Support ontwikkelt voor ZorgMatch een systeem dat betrouwbaarder is voor de eindgebruiker en toekomstbestendig is

ZorgMatch biedt software die het berichtenverkeer tussen zorgverleners, overheidsinstellingen en zorgkantoren regelt. Het pakket AZR-NL verlicht de administratieve lasten voor zorgkantoren die langdurige zorg bieden. Info Support levert met een mixed team een belangrijke bijdrage aan de modernisering van het product.

ZorgMatch

Uitdaging

Het complexe informatiesysteem AZR-NL moderniseren zonder dat de langdurige zorg in gevaar komt.

Doelgoep

Zorgverleners, overheidsinstellingen (CIZ en CAK), zorgkantoren en cliënten met langdurige zorg.

Resultaat

Een toekomstbestendig systeem dat betrouwbaarder is voor de eindgebruiker.

Maatwerkproduct voor de langdurige zorg

Verschillende onderdelen van AZR-NL gebruiken software die verouderd is of niet meer wordt ondersteund. Het is een maatwerkproduct speciaal voor de langdurige zorg, bestaande uit verschillende software-onderdelen die met elkaar moeten communiceren en gebruik moeten maken van dezelfde data. Het moderniseren van het systeem moet dan ook gefaseerd gebeuren. Ondertussen moet het systeem zonder onderbrekingen blijven draaien, omdat de zorgkantoren niet zonder kunnen. Het uitwisselen van berichten is cruciaal voor het verlenen van goede zorg.

Een groot deel van de modernisering heeft met techniek te maken, maar door die verbeteringen ontstaan ook direct voordelen voor de gebruikers. Het zorgt voor een betere performance, minder fouten en verbeterde probleemoplossing. We zijn nu bovendien wendbaarder en kunnen beter inspelen op de behoeften van de klant.
Paul Bleijenbergh, directeur van ZorgMatch

Componenten onafhankelijk van elkaar uitrollen

Door het systeem onder een event driven architectuur aan te passen, is het mogelijk componenten onafhankelijk van elkaar uit te rollen terwijl het systeem blijft werken. Op die manier kan ZorgMatch iedere maand een stukje software live zetten. Bij het gefaseerd vervangen worden glue-componenten gebruikt. Oude en nieuwe technieken moeten op databaseniveau kunnen samenwerken. Met een glue-component houd je de data gesynchroniseerd tussen oude en nieuwe componenten. Je kunt dan langzaam een onderdeel vervangen, waarbij op den duur de ‘lijm’ kan worden weggehaald.

Betere zorg

AZR-NL wordt geleidelijk verbeterd zonder dat gebruikers daar enige hinder bij ervaren. Wanneer de modernisering in zijn geheel is doorgevoerd, wordt AZR-NL nog betrouwbaarder voor de eindgebruikers, wat tot een betere zorg leidt.

We werken met een event driven architectuur. Kort gezegd, betekent dat dat we componenten onafhankelijk van elkaar kunnen uitrollen terwijl het systeem blijft werken.
Bas, software engineer bij Info Support