ALFAM – start-up thinking

Info Support innoveert digitale processen met corporate start-up aanpak

Voor ALFAM innoveerde Info Support digitale processen met behulp van de corporate start-up methode, waarbij medewerkers zich verenigen in een multidisciplinair start-up team dat wordt gefaciliteerd door het bedrijf, maar zich niet hoeft te hoeven aan de bestaande procedures en regels. Hierdoor kunnen teams zich focussen op een specifiek vraagstuk. Op deze manier worden er sneller nieuwe oplossingen, innovaties en producten ontwikkeld.

“Het is bijzonder om te zien hoe betrokken de ontwikkelaars en business managers van Info Support zijn bij het realiseren van onze doelen en een innovatieve denkwijze weet over te dragen op onze mensen.”

Ab van Veenhuisen, CIO van ALFAM Consumer Credit (dochter van ABN AMRO Bank NV)

Opbouwen van een innovatiecultuur

Een groot voordeel van het werken in corporate start-ups is dat medewerkers een bepaalde manier van denken aanleren die ze met zich mee blijven dragen. Wanneer deze medewerkers aan andere projecten gaan werken, verspreiden ze deze mindset in de organisatie.

Met deze werkwijze wordt dus niet alleen een innovatieve IT-oplossing terug in de organisatie gezet, maar ontstaat ook een vernieuwende cultuur die zich als een olievlek binnen de organisatie verspreidt.

Klik hier om de volledige referentie te lezen.