VECOZO – Continuous Delivery

Ontwikkeling en beheer nader tot elkaar dankzij DevOps-teams

“Info Support heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de sterke groei die VECOZO de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.” Met deze woorden begint Ton Bogerd, IT Manager van VECOZO het gesprek over de geleidelijke introductie van DevOps-teams binnen zijn organisatie. In dergelijke multidisciplinaire teams vervaagt steeds meer het onderscheid tussen het ontwikkelen van software en het testen, uitrollen en beheren ervan, met als gevolg snellere en betere oplevering van nieuwe software.

“Samen met Info Support zijn we gekomen waar we nu staan en samen gaan we ook verderkomen.”

Ton Bogerd, IT Manager bij VECOZO

Nieuwe infrastructuur, nieuwe kansen

“Met de forse groei van VECOZO is de oude manier van het uitrollen van nieuwe software toe aan een nieuwe efficiëntieslag,” vertelt Igor van Haren, als technisch specialist van Info Support al vele jaren werkzaam bij VECOZO. Er wordt weliswaar met de ‘agile’ ontwikkelmethodiek Scrum in korte ‘sprints’ software opgeleverd, maar vervolgens vindt de ui trol naar de productieomgeving eens per maand plaats, onder andere omdat de uitrol relatief veel tijd kost. “Eens per maand gaat ’s avonds nagenoeg het hele systeem voor een paar uurtjes offline – ook de delen die niet worden geraakt door de nieuwe software. Met de toename van het aantal diensten is grotere flexibiliteit gewenst.”

 

Waar de uitrol naar de productieomgevingen en het beheer in de oude situatie de verantwoordelijkheid is van het technisch applicatiebeheer, “brengen we nu ontwikkeling en beheer dichter bij elkaar,” aldus Ton. “Elders noemen ze dat DevOps (Development en Operations).” De nieuwe, aanvullende infrastructuur die VECOZO recent heeft aangeschaft, “gaat ons ook helpen om nieuwe software meer gesegmenteerd en sneller uit te rollen.” Igor vult aan dat hierbij een gedegen onderliggende applicatiearchitectuur ook van groot belang is, iets waaraan Info Support zeker bijdraagt.

Klik hier om de hele referentie te lezen.