VECOZO

Info Support ondersteunt VECOZO bij geleidelijke introductie van DevOps-teams binnen de IT-organisatie

VECOZO is sinds 2002 een centrale speler in het complexe speelveld van de gezondheidszorg. De organisatie zorgt onder meer voor een gestroomlijnde informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en zorgverzekeraars.

Uitdaging

Geleidelijke introductie van DevOps-teams binnen de IT-organisatie.

Doelgoep

De IT-organisatie van VECOZO.

Resultaat

Een nieuwe infrastructuur, architectuur en applicaties. Daarbovenop kunnen de DevOps-teams nu verder uitgroeien tot volwaardige high performance teams.

Snellere en betere oplevering van nieuwe software

“Info Support heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de sterke groei die VECOZO de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.” Met deze woorden begint Ton Bogerd, IT Manager van VECOZO het gesprek over de geleidelijke introductie van DevOps-teams binnen zijn organisatie. In dergelijke multidisciplinaire teams vervaagt steeds meer het onderscheid tussen het ontwikkelen van software en het testen, uitrollen en beheren ervan, met als gevolg snellere en betere oplevering van nieuwe software.

Waar IT is georganiseerd in aparte ontwikkel-, test- en beheerteams, zijn tooling en de mensen vaak intern gericht en is afstemming een langdurig gebeuren. De business daarentegen wil snelle levering van nieuwe functionaliteit en IT van hoge kwaliteit. Met de inzet van nieuwe technologieën en methodieken is VECOZO samen met Info Support begonnen de gehele levenscyclus van software – van analyse tot en met uitrol – in één geïntegreerde werkwijze op te nemen.

Samen met Info Support zijn we gekomen waar we nu staan en samen gaan we ook verder komen.
Ton Bogerd, IT-manager bij VECOZO

Ontwikkeling en beheer dichter bij elkaar

“Met de forse groei van VECOZO is de oude manier van het uitrollen van nieuwe software toe aan een nieuwe efficiëntieslag,” vertelt Igor van Haren, als technisch specialist bij Info Support al vele jaren werkzaam bij VECOZO. Er wordt weliswaar met de ‘agile’ ontwikkelmethodiek Scrum in korte ‘sprints’ software opgeleverd, maar vervolgens vindt de uitrol naar de productieomgeving eens per maand plaats, onder andere omdat de uitrol relatief veel tijd kost. “Eens per maand gaat ’s avonds nagenoeg het hele systeem voor een paar uurtjes offline – ook de delen die niet worden geraakt door de nieuwe software. Met de toename van het aantal diensten is grotere flexibiliteit gewenst.”

Waar de uitrol naar de productieomgevingen en het beheer in de oude situatie de verantwoordelijkheid is van het technisch applicatiebeheer, “brengen we nu ontwikkeling en beheer dichter bij elkaar,” aldus Bogerd. “Elders noemen ze dat DevOps. ”De nieuwe, aanvullende infrastructuur die VECOZO recent heeft aangeschaft, gaat ons ook helpen om nieuwe software meer gesegmenteerd en sneller uit te rollen.” Van Haren vult aan dat hierbij een gedegen onderliggende applicatiearchitectuur ook van groot belang is, iets waaraan Info Support zeker bijdraagt.

 

Verandertraject IT-organisatie

De IT-organisatie van VECOZO bevindt zich dus in een verandertraject waarin drie elementen in samenhang een centrale rol spelen:

  • Geïntegreerde tooling waarin code zoveel mogelijk geautomatiseerd wordt opgeleverd, waarin geautomatiseerd wordt getest en waarin applicaties volledig geautomatiseerd in elke gewenste omgeving worden geplaatst.
  • Duidelijke processen en methodieken om software van ontwikkeling tot uitrol en beheer te begeleiden.
  • Betrokken medewerkers die zich bewust zijn van hun eigen rol in het succes van het geheel, nauwe samenwerking tussen ontwikkelaars en beheerders en Info Supporters en VECOZO-medewerkers die elkaar over en weer inspireren, verbinden en versterken.

“We werken met zeer geavanceerde tools die zich ruimschoots in de markt hebben bewezen,” aldus Bogerd. “Bij dit alles ‘straalt Info Supports Endeavour erdoorheen’. De hoge kwaliteit van het werk blijkt ook uit de beoordelingen van de onafhankelijke Software Improvement Group (SIG), die liggen boven de mondiale norm.”

Het doorbreken van de traditionele organisatiestructuur

DevOps doorbreekt de traditionele organisatiestructuur van een IT-afdeling. De kracht ligt in de combinatie van tooling, processen en mensen. “Het gaat mij in eerste instantie om het doel,” zegt Bogerd. “Kijk, tooling en methodieken zijn belangrijk, maar ze zijn middel, geen doel. Dat geldt ook voor DevOps zelf.” De leden van elk team hebben een gemeenschappelijk doel en dat kunnen ze als team halen, juist omdat ze vaardigheden bezitten die elkaar aanvullen. “Op termijn kunnen de DevOps-teams zelfs verder uitgroeien tot volwaardige high performance teams.” En in combinatie met de nieuwe infrastructuur, applicaties en applicatiearchitectuur heeft VECOZO zelfs Continuous Delivery in het vizier. Met niet onaanzienlijke dank aan Info Support.