VECOZO

In een omgeving waarin veel gegevens worden uitgewisseld en verwerkt, is het van groot belang dat de software waarmee dat gebeurt, aan hoge eisen voldoet, zowel wat betreft kwaliteit als wat betreft beveiliging. VECOZO – dat het digitale berichtenverkeer tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars verzorgt – werkt al vanaf zijn oprichting in 2002 samen met Info Support op het gebied van softwareontwikkeling en -beheer. In een gesprek met VECOZO-directeur Jan-Hein Willemse wordt duidelijk dat inmiddels kan worden gesproken van een hecht ‘partnership’ tussen VECOZO en Info Support.

We zijn heel tevreden met Info Support. De waarden die wij zoeken – en die zij bieden – zijn hoge kwaliteit, betrouwbaarheid van de mensen en een stukje loyaliteit, ofwel het tonen van betrokkenheid.

Jan-Hein Willemse, directeur

Onderhoud en vernieuwing

Ontwikkeling is echter maar één aspect van de levenscyclus van software. Beheer is een tweede. Voor Jan-Hein “begint het dan pas eigenlijk. De praktijk leert dat je jaarlijks zo’n 25% van de ontwikkelingskosten kwijt bent aan beheer.” In de eerste plaats valt hier het technisch beheer onder (“het systeem 24*7 up-and-running houden”). In de tweede plaats gaat het om onderhoud, “zoals het oplossen van productieproblemen en het doorontwikkelen van de software.”

Doorontwikkeling kan plaatsvinden als met nieuwe technologische mogelijkheden bepaalde processen nog beter kunnen worden ingeregeld, of als veranderde regelgeving het nodig maakt dat het proces wordt bijgesteld. “Maar ook maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing kunnen aanleiding zijn tot wijzigingen.”

Klik hier om de hele referentie te lezen.