Start-up Thinking

Technologische ontwikkelingen gaan almaar sneller en sneller. Hand in hand met voortschrijdende techniek ontstaan nieuwe mogelijkheden, waarmee bedrijven op geheel nieuwe wijze producten en diensten in de markt zetten. Er zijn tal van voorbeelden van innovaties die slechts een paar jaar geleden nog onmogelijk waren geweest. Denk bijvoorbeeld aan het gemak waarmee contactloos kan worden betaald met een mobiele telefoon of aan het inchecken met de OV-chip. Het volledig benutten van nieuwe (technologische) mogelijkheden vraagt wendbaarheid en snelheid van een organisatie, naast de klant- en marktkennis die je als corporate al bezat. Hoe je vooraan de innovatiecurve blijft? De truc is om knowhow en ervaring met de wendbaarheid van een start-up te combineren. Start-up Thinking noemt Info Support dat.

Intrapreneurship

Info Support is ervan overtuigd dat het ook als groter bedrijf mogelijk is binnen de bedrijfsmuren als start-up te opereren. Info Support laat teams daarom zelfstandig werken aan een innovatie. Een bedrijfje binnen het bedrijf in feite, ook wel ‘intrapreneurship’ (intern ondernemerschap) genoemd. We stellen teams samen van mensen die veel kennis van de business hebben en bruisen van goede

ideeën voor de klant. Vervolgens voegen we daar mensen met kennis van de technologie aan toe. Door die twee samen (tijdelijk) een plek te geven buiten de standaard processen en regels om, krijgen innovatieve ideeën de ruimte om tot wasdom te komen. Info Support heeft al meerdere succesvolle projecten op deze manier weten te realiseren, o.a. met ING, Alfam, 9292ov en Ziekenhuis Rijnstate.

Innovation Projects

Een concreet voorbeeld van intrapreneurship is de innovatiewedstrijd ‘Innovation Projects’ die Info Support een aantal keer per jaar organiseert. Medewerkers kunnen daar samen met een bedrijf hun idee presenteren, met als hoofdprijs dat het winnende idee mag worden uitgewerkt. Er wordt tijd en budget vrijgemaakt om eraan te werken, in de regel twee weken met een team van vijf personen per project. Doordat de projecten ook daadwerkelijk met een bedrijf samen worden uitgevoerd, wordt het opgeleverde ook echt in de praktijk ingezet. Innovation Projects stimuleert ons om na te denken: wat kunnen we vandaag doen met de huidige technologische mogelijkheden, maar ook over een jaar, of twee jaar?

Innovation Projects

Startup Village - Innovation Lab

Ook buiten ons eigen kantoor wordt gewerkt aan innovatie. Info Support heeft een Innovation Lab op Startup Village in Amsterdam, een inspirerende omgeving waar ontwikkelteams buiten hun vertrouwde omgeving worden geprikkeld tot het komen tot nieuwe ideeën. In dit lab wordt een brug geslagen tussen de wereld van corporates, start-ups en de wetenschap. Startup Village bestaat uit compleet ingerichte containers op het Amsterdam Science Park, waarin 30 startups gevestigd worden. In ons lab komen ontwikkelteams van grotere bedrijven met studenten en specialisten van Info Support samen om te werken aan innovaties. Tijdens sessies van maximaal drie weken wordt gewerkt aan werkbare prototypes, op het gebied van onder meer artificial intelligence, machine learning en big data, die vervolgens getest kunnen worden bij doelgroepen.

Lab Interieur

Referenties Start-up Thinking

  • Verbond_van_Verzekeraars
  • Verbond_van_Verzekeraars

Gerelateerde downloads

Ontmoet ons

SHA2017

Zeewolde

JavaZone 2017

Oslo, Norway

Agile Open Holland 2017

Lunteren