Enexis Netbeheer

Enexis Netbeheer en Info Support doen pilot met incentives om de piekbelasting verlagen

De transitie naar duurzame energie, gekenmerkt door fluctuerende elektriciteitsvraag en -aanbod, stelt netbeheerders voor uitdagingen. Om piekbelastingen te verminderen, hebben Enexis Netbeheer en Info Support een pilot uitgevoerd, waarbij ze de impact van financiële prikkels op een efficiëntere energieverdeling en lagere netbelasting onderzochten.

Uitdaging

Betere vermogensverdeling en daarmee lagere netbelasting.

Doelgoep

Netbeheerders.

Resultaat

Een portaal waarin deelnemers aan de pilot hun elektriciteitsverbruik kunnen inzien en vermogen aan de hand van financiële prikkels beter wordt verdeeld.

Opmars duurzaam opgewekte energie

Met de opmars van duurzaam opgewekte energie laten vraag en aanbod van elektriciteit zich steeds minder goed voorspellen. Het aanbod van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zon is sterk weersafhankelijk en daardoor moeilijk voorspelbaar. Eigenlijk geldt dat ook voor de vraag naar elektriciteit. Nu er steeds meer elektrische auto’s komen, zie je vaak een piek ontstaan wanneer de bezitters van deze auto’s weer thuis zijn en tegelijkertijd de auto gaan opladen. Daarnaast worden woningen in toenemende mate elektrisch verwarmd wat tot pieken leidt wanneer de bewoners thuis zijn. De taak van netbeheerders is om dit allemaal in goede banen te leiden en vraag en aanbod in balans te houden.

Pilot netwerktarieven

Tegelijkertijd moeten netbeheerders de kosten in de gaten houden en voorkomen dat deze niet onnodig zijn. Deze kosten worden in belangrijke mate bepaald door de piekbelasting; immers daarop moet het netwerk afgestemd worden. Door de piekbelasting te verlagen kunnen de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk gehouden worden.

Om na te gaan welke instrumenten Enexis Netbeheer daarbij kan inzetten voerde het bedrijf samen met Info Support een pilot uit onder 255 medewerkers. In de pilot, die zes maanden duurde, werd nagegaan in hoeverre een financiële prikkel leidt tot gedragsverandering. Dit met als doel om te komen tot betere vermogensverdeling en daarmee lagere netbelasting.

Ik ben tevreden over Info Support. Ze dachten met ons mee hoe we gebruik konden maken van iets wat al eerder is ontwikkeld, daardoor konden we snel aan de slag.
Tom van der Staak, projectmanager bij Enexis Netbeheer

In 10 weken alle software opgeleverd door slim hergebruik

Het bijzondere was dat voor de pilot gebruik werd gemaakt van het portaal MIJNenergieinzicht en van het achterliggende backendlandschap. Beide hadden Info Support eerder ontwikkeld voor Enpuls, een onderdeel van Enexis Netbeheer. Met data uit MIJNenergieinzicht was het mogelijk om deelnemers op de hoogte te houden van hun actuele energieverbruik per kwartier.

Vanaf maart 2019 maakte Info Support deel uit van een multidisciplinair team. Met een heldere scope ging het projectteam aan de slag met het bouwen van de architectuur en het geschikt maken van het portaal. Iedere twee weken werd een controle uitgevoerd om na te gaan of alles volgens schema verliep. Uiteindelijk is in (slechts) vijf sprints – in totaal 10 weken- alles conform de deliverables, kosten en deadlines opgeleverd.

Schaalbare software-architectuur met modulaire opzet

Om ervoor te zorgen dat de software eenvoudig uit te breiden is, werd gekozen voor een schaalbare software-architectuur met een modulaire opzet. Hierdoor kan er in de backend worden op- of afgeschaald afhankelijk van de behoeften van Enexis Netbeheer. Daarbij is gebruik gemaakt van een MVC-architectuur in .NET Core met Azure Blob Storage als caching laag. De opgeslagen data wordt in de backend berekend en daarna opgeslagen in Azure Blob Storage. Zo is alle data direct beschikbaar voor realtime analyse. Met de keuze voor deze toepassing is een externe database niet nodig. Daarnaast wordt de data op deze manier direct in het juiste format gegoten zonder dat er handmatige handelingen voor nodig zijn. Tegelijkertijd is voor een modulaire opzet gekozen zodat het eenvoudig is om een nieuwe of eigen frontend te creëren.