Info Support en OnePlanet ontwikkelen robuust en schaalbaar dataplatform voor sensortechnologie van de toekomst

Sensoren en data bieden ongekende kansen om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Met dat doel ontwikkelt innovatiecentrum OnePlanet Research Center met nanotechnologie  digitale- en sensoroplossingen in de domeinen precisielandbouw, voeding en gezondheid. Denk daarbij aan inslikbare sensoren voor het monitoren van ontstekingen in het maag-darm kanaal, of zogeheten digital twins; digitale kopieën van planten, mensen en teeltsystemen, die kunnen voorspellen welke interventies nodig zijn, op welk moment, en welk effect ze zullen hebben.

De enorme hoeveelheden data die deze oplossingen verwerken, gecombineerd met het feit dat OnePlanet Research Center veel samenwerkt met kennisinstellingen en bedrijven, voedde de behoefte aan een robuust en schaalbaar dataplatform om sensordata te verwerken en analyseren. Dit platform moest flexibel genoeg zijn om aan de behoeften van diverse onderzoeksteams binnen OnePlanet te voldoen.

Info Support en OnePlanet pakten gezamenlijk de handschoen op, met de gemeenschappelijke ambitie om een oplossing van wereldklasse te ontwikkelen die de impact van sensortechnologie kan maximaliseren. In deze aflevering van Business Vooruit met IT vertellen Martin van de Goor van Info Support en Jos Kuijpers van OnePlanet over de aanpak en uitdagingen van dit project en de belangrijkste learnings die ze eruit hebben gehaald.

De doelstellingen

Vooraf werden vijf concrete doelstellingen voor het dataplatform gedefinieerd:

  1. Stroomlijnen en standaardiseren van binnenkomende sensordata voor hergebruik
  2. Opslag en ontsluiting van Findable, Accessible, Interoperable, Reusable (FAIR) data voor analyses
  3. Ondersteuning bieden aan onderzoekers en dataspecialisten
  4. Versnelling van analyses en time-to-insight voor teams
  5. Een toekomstbestendig en schaalbaar platform

De aanpak

Bij aanvang van het traject hebben OnePlanet en Info Support uitgebreid stilgestaan bij de use cases, eisen, architectuur en technische specificaties van het beoogde platform.  OnePlanet bracht diepgaande kennis mee op het gebied van sensortechnologie en de specifieke analyses die onderzoekers wilden uitvoeren, Info Support kon putten uit expertise met vergelijkbare big data platformen in andere sectoren.

In de architectuur is er veel aandacht besteed aan open standaarden, connectiviteit met andere systemen en FAIR dataprincipes. Dit moest extern hergebruik en samenwerking stimuleren. Ook werden duidelijke afspraken gemaakt op het gebied van beveiliging, privacy en opschaalbaarheid.

Na een half jaar kon het platform in gebruik genomen worden voor de eerste sensordatastromen en analyses.

De resultaten

Het platform dat OnePlanet en Info Support hebben opgeleverd stelt researchteams in staat om op efficiënte en gestandaardiseerde wijze sensordata binnen te halen voor verdere analyse.

Het nieuwe systeem voorziet in:

  • De automatische opslag en ontsluiting van binnenkomende sensordata
  • Data kwaliteitsborging door metadata, logging en monitoring
  • De mogelijkheid om datasets te zoeken, visualiseren en exporteren voor analyse
  • Ondersteuning voor het extern delen en hergebruik van FAIR-data
  • Schaalbaarheid door de cloud-gebaseerde opzet in Azure

De voordelen

Het dataplatform levert OnePlanet verschillende voordelen op. De samenwerking tussen verschillende onderzoeksgroepen van OnePlanet en externe partners is eenvoudiger geworden. Standaarden en gedeelde data versnellen het experimenteren met en opschalen van nieuwe sensortoepassingen. Ook kunnen gebruikers binnen OnePlanet sneller data-analyses uitvoeren; dataflows zijn gestroomlijnd en data-acquisitie kost minder tijd. Op managementniveau biedt het platform meer grip, overzicht en sturing op de hoeveelheid binnenkomende data en lopende analyses. Dit verhoogt de efficiëntie en productiviteit.

Learnings uit de samenwerking

Gedurende het traject hebben zowel OnePlanet als Info Support lering getrokken uit het succesvol combineren van expertise in een partnership. Een belangrijke learning is dat investeren in een gedeelde architectuurvisie en platformstrategie zijn vruchten afwerpt. Dit zorgt voor synergie en voorkomt versnippering. Standaarden maken uitwisseling en hergebruik bovendien makkelijker op termijn.

Ook is gebleken dat platformdenken veel potentie heeft om focus en snelheid van innovaties te vergroten. Door techniek en infrastructuren gezamenlijk op te pakken, kunnen R&D-teams zich volledig richten op waar ze goed in zijn.

Door de krachten te bundelen is er in relatief korte tijd een robuust platform opgeleverd dat volledig aansluit bij de huidige behoeften vanuit de organisatie. Het platform wordt inmiddels breed gedragen binnen OnePlanet en is al volop in gebruik is voor nieuwe onderzoeksprojecten. Het platform vormt een solide basis voor uitbreiding met extra datatypes en geavanceerde analyses zoals AI.