Zorg

Organisaties in de zorgmarkt worden door allerlei invloeden steeds meer gedwongen nog effectiever en flexibeler te werken: denkt u maar aan veranderingen in het politieke klimaat en nieuwe regelgeving, vergrijzing en bezuinigingen. Om dit mogelijk te maken moeten organisaties beschikken over actuele en eenduidige informatie. Hierbij is de inzet van slimme IT een noodzaak.

Integratie binnen de zorgketen

Op basis van het IT-systeem van VECOZO (Veilige Communicatie in de Zorg) worden dagelijks veel declaraties elektronisch verwerkt en worden controles op verzekeringsrecht uitgevoerd (de zogenoemde COV-verzoeken). Info Support heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan het ontwerp en de realisatie van het ondersteunende IT-systeem. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke kostenreductie en grote efficiëntieverbeteringen.

Voor zorgverzekeraar CZ ontwikkelde Info Support de applicatie AZR-NL. Deze software voor AZR regelt het berichtenverkeer tussen zorgverlenende instanties, diverse overheidsinstellingen en de zorgverzekeraar.

We zijn heel tevreden met Info Support. De waarden die wij zoeken – en die zij bieden – zijn hoge kwaliteit, betrouwbaarheid van de mensen en een stukje loyaliteit, ofwel het tonen van betrokkenheid

Jan-Hein Willemse, directeur VECOZO

Cliënt centraal in GGZ

Binnen de GGZ-markt is veel onzeker. Wat vast staat is dat de verschuiving van ziektemanagement naar gezondheidsmanagement doorzet. Daarmee verandert ook de werkwijze van een GGZ-instelling. Van procesgericht werken zal er steeds vaker oplossingsgericht en cliëntgericht samengewerkt gaan worden.

Ook de interne organisatie van de GGZ transformeert. Er komt een kentering in de manier waarop wordt omgegaan met informatie. Informatie bewaren blijft uiteraard erg belangrijk maar (relevante) informatie ontsluiten zal een steeds prominentere rol gaan spelen. Lees meer over onze oplossingen voor de GGZ-markt.

Klanten

Downloads

No downloads found.

Ontmoet ons

Hackathon Augurk

Utrecht

Big Data Expo 2018

Utrecht