Digitaal gedreven zorg

De mogelijkheden van ICT zijn groot en worden dagelijks groter! Naast de zorgverleners die veel mogelijk maken, wordt slimme doordachte ICT breed toegepast om de zorgverlening in Nederland blijvend goed te laten verlopen en betaalbaar te houden. Goed opgeleide zorgverleners hebben recht op ICT-ondersteuning waar men 100% op kan vertrouwen. Dat betekent altijd beschikbaar en voorzien van de laatste actuele informatie op de smartphone, laptop of computer. Actuele informatie uit ingevoerde data door mensen en door data uit slimme meters die mensen altijd kunnen monitoren. De professionals in de zorgsector worden ondersteund door miljoenen mantelzorgers en vrijwilligers. Voor deze mensen geldt hetzelfde, de informatie moet toegankelijk, correct en actueel zijn.

Patiënt, cliënt, burger centraal

Geen verkokering meer nodig. De patiënt, cliënt, burger staat centraal. Alle zorg-diensten die verleend worden, zijn afhankelijk van de correctheid en actualiteit van de informatie. Info Support realiseert samen met haar opdrachtgevers slimme toepassingen die gestuurd worden vanuit de wetgeving pijlers zoals de Zorgverzekeringwet en de Wet langdurig zorg.

Omdat de zorgdienstverlening rond de patiënt is georganiseerd, is de pijler ketenintegratie door Info Support georganiseerd. Info Support begrijpt als geen ander dat de keten van dienstverlenende bedrijven en personen uit alle segmenten komen en dat ICT juist hier de verbinding realiseert.

ICT volwassen en slim

Decennia lang zijn wereldwijd de investeringen in R&D exponentieel gestegen. Daarnaast is het aantal mensen dat werkt in R&D, met name het aantal softwareontwikkelaars, tevens flink gestegen. Dat betekent dat een zeer rijke bron van applicatiemogelijkheden beschikbaar is om de patiënten en zorgverleners binnen een 24/7 economie te ondersteunen. De inzet van deze slimme ICT is fundamenteel voor het realiseren van blijvend succes. Info Support heeft digitaal gedreven gezondheidszorg samen met haar klanten mogelijk gemaakt door het

bouwen en integreren van topkwaliteit software en infrastructuur. Zorgorganisaties worden hierdoor succesvoller. De zorgverlener kan hogere kwaliteit leveren. De patiënt wordt optimaal geholpen. De zorgkosten worden beheerst, de kwaliteit gaat omhoog. Info Support heeft een grote expertise in zorgprocessen en helpt bij de digitale transformatie van organisaties door slimme, innovatieve software en IT-oplossingen te ontwikkelen.

We zijn heel tevreden met Info Support. De waarden die wij zoeken – en die zij bieden – zijn hoge kwaliteit, betrouwbaarheid van de mensen en een stukje loyaliteit, ofwel het tonen van betrokkenheid

Jan-Hein Willemse, directeur VECOZO

Info Support en stichting Brain Technology Institute ontwikkelen HoloLens-applicatie voor neuronavigatie

Info Support en stichting Brain Technology Institute (BTI) hebben succesvol een pilotproject afgerond voor het toepassen van Mixed Reality in neurochirurgie. In co-creatie is een innovatieve HoloLens-applicatie ontwikkeld, waarmee een hologram van de hersenen inclusief bloedvaten en een tumor of andere afwijking met grote nauwkeurigheid kan worden geprojecteerd op een patiënt. De applicatie biedt neurochirurgen de mogelijkheid met behulp van een HoloLens te navigeren tijdens een operatie. Daarnaast kan de HoloLens worden ingezet bij patiëntvoorlichting en het opleiden van neurochirurgen. Lees meer over het HoloLens-project.