Overheid

In eerste instantie lijkt de combinatie ICT en Overheid geen succesvolle. Dat beeld wordt versterkt door de conclusies en de maar liefst 34 aanbevelingen die de Tijdelijke Commissie ICT onder leiding van Ton Elias vermeldt in haar onderzoeksrapport ‘Naar grip op ICT’. Dat het daadwerkelijk anders kan blijkt uit het rapport ‘Lessen uit ICT-projecten bij de overheid’ van de Algemene Rekenkamer. In dat rapport wordt een omvangrijk project bij de rijksoverheid aangemerkt door de Tweede Kamer als ‘good practice’. Dit project werd met behulp van de Overheidssoftwarestraat van Info Support uitgevoerd. De Overheidssoftwarestraat is een op de Overheidsmarkt gerichte versie van de ontwikkelstraat Endeavour.

Proces

Het nauw afstemmen van het proces van softwareontwikkeling – van ontwerp tot en met uitrol en beheer – op de juiste ontwikkelmethoden en  tools is een absolute voorwaarde om tot goede software te komen. De Overheidssoftwarestraat bevat een proces wat transparant, meetbaar, bestuurbaar en daarmee voorspelbaar is. U voert de regie over uw softwareontwikkeling en niet uw leverancier. Info Support heeft dit proces bij meerdere overheidsorganisaties succesvol in de praktijk geïmplementeerd.

De Overheidssoftwarestraat van Info Support biedt ondersteuning voor verschillende software ontwikkelmethoden, waaronder waterval, agile en Scrum. Tevens biedt het ondersteuning om de transitie te maken van bijvoorbeeld waterval naar een agile aanpak.

Info Support kwam als beste uit de bus. Niet alleen op basis van hun financiële voorstel, maar zeker ook doordat hun plan van aanpak ons veel vertrouwen gaf. Ze hadden echt goed naar ons geluisterd en speelden prima in op onze eisen en wensen.

Jan Ploeg, Strategisch Informatiemanager bij VROM-Inspectie

Mensen

Voor het ontwikkelen van software zijn niet alleen de juiste middelen en processen van belang, maar maakt uiteindelijk de mens het verschil. Hoe zorgt u er voor dat u beschikt over de juiste mensen met de juiste expertise en mentaliteit? Hoe combineert u de juiste mensen tot een high performance team?  Het is belangrijk om het maximale uit de mensen te halen en ook hierin continue te verbeteren, of het nu gaat over uw eigen mensen of de mensen die u inhuurt.

Als dienst vanuit de Overheidssoftwarestraat is het mogelijk om skills assessments (zowel technisch- als competentiegericht) uit te voeren. Op basis daarvan ontstaat een onafhankelijk beeld welke kennis zij ontberen en waar verbeterpunten zitten. Via gerichte opleidingen kunnen zij aan deze verbeterpunten werken en waar nodig certificeren. Voor alle onderdelen vanuit de Overheidssoftwarestraat van Info Support zijn trainingen en is coaching beschikbaar.

Ontwikkelstraat voor RDW

RDW is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. Volgens Jan Stijk, Clustermanager IT bij RDW, is continuïteit in de IT-systemen van groot belang voor RDW. Als voorbeeld schetst hij de situatie van een klant die voor een APK naar een autogarage gaat. Stel dat de auto niet zou kunnen worden ingeklaard bij RDW als zijnde goedgekeurd, dan kan de klant de weg niet op. De systemen moeten dus beschikbaar zijn. Omdat RDW zich wilde focussen op de dienstverlening richting de klant, is het opzetten van de ontwikkelstaat aan Info Support uitbesteed. In de video hiernaast hoort en ziet u meer hierover.

Klanten