Vervoer

De Nederlandse infrastructuur behoort tot de beste in de wereld. Dagelijks maken miljoenen mensen gebruik van die infrastructuur om van A naar B te komen. Om die infrastructuur ook maximaal te benutten worden hoge eisen gesteld aan juiste en tijdige informatievoorziening, optimale planning en veiligheid. Technische innovatie en ketensamenwerking zijn essentieel om het vervoer van al die mensen over deze infrastructuur in goede banen te leiden.

Het vertrouwen dat we vooraf in Info Support hadden, is meer dan waargemaakt.

Peter Betting, manager Testen & Kwaliteit, NSR IT Operations

Reiziger centraal

‘De reis van deur tot deur moet beter’ en ‘De reiziger op 1, 2 en 3’ zijn bekende uitspraken dat de reiziger steeds meer centraal staat. Toenemend gebruik van smartphones en ontwikkelingen als ‘Internet of Things’ maken het makkelijker om reizigers direct te informeren. Niet alleen bij het plannen van de reis, maar ook wanneer omstandigheden die reis vertragen. Wij hebben de kennis en ervaring om reisinformatie uit verschillende systemen te integreren en op eenvoudige wijze aan de gebruiker te tonen. Hiervoor realiseren wij bij (keten)organisaties in het openbaar vervoer webportalen en mobiele applicaties die reizigers en medewerkers van vervoersbedrijven snel en juist van de meest actuele (reis)informatie voorzien.

h