Project SPITS: de sleutel tot beter en duurzamer openbaar vervoer ligt in slimme IT

Het openbaar vervoer in Nederland moet duurzamer, toegankelijker en efficiënter. Met tal van vervoerders en verschillende applicaties staat technologie centraal om verbeteringen door te voeren. Met slimme MaaS-oplossingen (Mobility as a Service) wil Info Support de reiservaring van gebruikers verbeteren én bijdragen aan een duurzamere toekomst. Een van onze initiatieven is het project SPITS.

SPITS staat voor Sustainable Public Integrated Transport Solution. Het project is gestart met als voornaamste doel om bij te dragen aan innovatie binnen de mobiliteitssector. Het is een doorlopend onderzoeksproject waarbij we jonge IT-talenten koppelen aan innovatievraagstukken voor organisaties in het openbaar vervoer. Vervoerders willen deze vraagstukken graag aanpakken, en wij kunnen ze daarbij helpen door de benodigde kennis en ervaring te bieden. Daarbij is het uitgangspunt dat we samen leren en nieuwe ervaringen op blijven doen, zodat we tot innovatieve en duurzame oplossingen komen.

Uitdagingen in ov-land

Een goed functionerend vervoersnetwerk verschaft mensen toegang tot werk, onderwijs en zorg, draagt bij aan het behalen van klimaatdoelen, vermindert files, en versterkt de sociale cohesie en leefbaarheid. Op dit moment staan vervoerders echter voor diverse uitdagingen. Zo leidt netcongestie (‘spitsuur’ op het stroomnet) tot vertraging van de transitie naar elektrisch vervoer. Ook hebben vervoerders te maken met personeelstekorten, waardoor uitbreiden van dienstverlening op drukke trajecten moeilijk is. Tegelijkertijd biedt technologie mogelijkheden om slimmer om te gaan met energie, zoals het gebruik van AI om elektriciteit efficiënter te benutten. Op dit moment doen we onderzoek naar mogelijkheden om dienstverlening voor elektrische bussen slimmer te maken, door laadtijden te optimaliseren op basis van de te rijden afstand en de energieprijs. Daarnaast biedt technologie kansen om een meer gestroomlijnde reiservaring te ontwikkelen en de capaciteit van dienstverlening efficiënter in te zetten.

Vertrekpunt: reiziger centraal

Het uitgangspunt van de onderzoeksprojecten van SPITS is het centraal stellen van de reiziger. Dat doen we door bij elk project diverse doelgroepen vroeg in het ontwikkelproces te betrekken, zodat de oplossingen zo goed mogelijk aansluiten. De kernvraag: hoe kunnen we het openbaar vervoer toegankelijker en duurzamer maken? Onze ambitie is om beter in staat zijn om in onze oplossingen rekening te houden met de wensen en behoeften van mensen van verschillende generaties of mensen waarvoor de drempel tot openbaar vervoer hoog is. Zo hebben we vanuit SPITS ook onderzoek gedaan naar mogelijkheden om reisbuddy’s te vinden voor reizigers met een beperking, op basis van realtime informatie.

Slimmer gebruikmaken van middelen

Het Nederlandse openbaarvervoersnetwerk is fijnmazig, waardoor er veel bij komt kijken om de dienstverlening efficiënt te plannen. Door gebruik te maken van voorspellende algoritmes kunnen vervoerders slimmer omgaan met mensen en middelen. Op deze manier willen we zo veel mogelijk voorkomen dat treinen overvol raken of dat bussen op momenten rijden wanneer er weinig tot geen reizigers instappen. Vervoerders maken op dit moment al gebruik van dergelijke methoden, maar we zien mogelijkheden om een stapje verder te gaan. Bijvoorbeeld door minder bussen te laten rijden op rustigere tijdstippen en reizigers te stimuleren om deelvervoer te kiezen op die momenten. Op dit moment loopt er ook een SPITS-onderzoeksproject waarbij we met behulp van Machine Learning het treinnetwerk willen optimaliseren. Nu werken vervoerders met een vaste dienstverlening, maar wellicht is het in de toekomst mogelijk om deze flexibeler aan te passen op basis van real-time data.

Toekomst: één mobiliteitsoplossing

Hoe beter we in de toekomst data kunnen ontsluiten, hoe beter en toegankelijker openbaar vervoer en mobiliteit kan worden. We verwachten dat we in de toekomst steeds meer toewerken naar één integrale MaaS-platform, waarbij de reiziger via één systeem alle vormen van mobiliteit kan plannen en betalen, van de buurtbus en deelvervoer tot de trein. Met de introductie van de OVpay-app hebben we voor regulier openbaar vervoer al een eerste stap in gezet, omdat reizigers via deze app bij verschillende vervoerders en met diverse betaalmethoden een reis kunnen betalen.

Stel je voor dat reizigers niet langer hoeven te schakelen tussen verschillende apps zoals die van de NS, Uber en Check (voor deelscooters), maar dat ze via één geïntegreerd systeem op hun smartphone real-time suggesties ontvangen op basis van hun locatie en de drukte in het verkeer. En wat als ze ook direct opties kunnen zien voor carpoolmogelijkheden of gezamenlijke reisopties? Hoewel dit op dit moment nog toekomstmuziek is, zetten we met de onderzoeksprojecten via SPITS een stip op de horizon.

Meer over SPITS

Inmiddels zijn de eerste onderzoeksprojecten van start gegaan. Info Support is altijd op zoek naar jonge IT-talenten die samen met ons innovatieve oplossingen willen ontwikkelen voor de toekomst.