Twygger

Verbeterde digitale communicatie met Twygger via schaalbare multi-cloud

Communicatie met alle stakeholders via gerichte berichten, op basis van de context waar zij zich in bevinden; dat is iets waar veel bedrijven behoefte aan hebben. Daarom heeft Info Support bijgedragen aan de ontwikkeling en realisatie van Twygger: een berichtenservice voor digitale, tijdskritieke communicatie die draait in een multi-cloud-omgeving.

Uitdaging

Grote hoeveelheden berichten versturen op basis van context – bijvoorbeeld locatie, functie en voorkeuren.

Doelgoep

Domeinoverstijgend.

Resultaat

Een robuust en schaalbaar cloudgebaseerd product waardoor de kosten van berichtenuitwisseling en de bijbehorende infrastructuur bijna gehalveerd zijn.

Passende communicatie naar de juiste mensen

Als er een probleem of een verandering is binnen je organisatie, dan kan het best ingewikkeld zijn om te bepalen welke mensen – binnen of buiten de organisatie – op de hoogte moeten worden gebracht. Daarnaast kan het lastig zijn om de juiste mensen op het juiste moment te bereiken. Dat geldt voor bijna alle organisaties; van de detailhandel en het openbaar vervoer tot de agrarische sector. Denk bijvoorbeeld aan het communiceren met stakeholders rondom een uitgevallen machine of het sturen van een melding over voorraad die bijna op is. Hoe bepaal je wie je moet informeren? Hoe bereik je diegene? En hoe zorg je dat de dienst blijft functioneren wanneer het grote hoeveelheden berichten verstuurt?

Twygger is cloudgebaseerd en daardoor worden grote hoeveelheden aan berichten gemakkelijk verwerkt. Door het gebruik van meerdere datacentra blijft Twygger altijd beschikbaar; eventuele outage is voor ons geen enkel probleem.
Rick Wisgerhof, software architect bij Twygger

Architectuurkeuzes hebben geleid tot een flexibel en schaalbaar product

Daarom is Twygger ontwikkeld. Op basis van Info Supports’ standaard-aanpak en de behoeften van klanten, heeft het team verschillende architectuurkeuzes gemaakt. Dit zijn onder andere de beheersing van de kosten, het garanderen van de beschikbaarheid en het voorkomen van vendor lock-in op een specifieke cloud én de cloud als geheel.

Deze keuzes hebben geleid tot een product dat flexibel en altijd schaalbaar is met een hoge beschikbaarheid. Daarentegen heb je als gebruiker geen last van mogelijke nadelen die verbonden zijn aan de cloud. Als het bijvoorbeeld voorkomt dat één datacenter uitvalt, dan wordt automatisch overgeschakeld op het eerstvolgende datacenter. Dankzij het eigen en toegewijde cloud DevOps-team wordt dit product voortdurend up-to-date gehouden.

Kosten van berichtenuitwisseling gehalveerd

Door het inzetten van Twygger kunnen gebruikers op een snelle en betrouwbare manier hun communicatie verbeteren richting hun stakeholders. Zowel eindklanten als medewerkers zijn sneller op de hoogte omdat het cloudgebaseerde platform een grote hoeveelheid aan berichten kan verwerken.

Daardoor kunnen gebruikers direct en adequaat handelen op basis van de informatie die zij ontvangen. Bij verschillende organisaties waar Info Support Twygger inzet, zijn de kosten van berichtenuitwisseling en de bijbehorende infrastructuur bijna gehalveerd.