Translink

Hoe Translink zijn transactiedatabase zonder downtime naar de cloud migreerde

Translink verzorgt alle transacties voor OV-vervoerders in Nederland. Jaarlijks verwerkt het bedrijf zo’n 2,6 miljard transacties. Daarmee bedient het niet alleen vervoerders, maar ook reizigers, overheden en leveranciers. Dit vraagt om robuuste softwaresystemen.

Uitdaging

Verschillende soorten chipkaarten, met verschillende verloopdata in een database.

Doelgoep

OV-vervoerders in Nederland, reizigers, overheden en leveranciers.

Resultaat

Een stabiele en veilige database in Microsoft Azure.

Migratie van bedrijfskritische systemen naar de cloud

Als trusted advisor heeft Info Support Translink ontzorgd bij de migratie van een van de bedrijfskritische systemen naar de cloud. Door de migratie vangt het systeem gemakkelijker piekbelasting op en bespaart Translink in rustigere perioden tijd en geld. Daarnaast is het voor Translink nu ook gemakkelijker om snel en flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Modernisering centralized user database

In de centralized user database (CUDB) van Translink worden alle klanttransacties opgeslagen. Bijvoorbeeld: reiziger X heeft op tijdstip Y gereisd, waarbij een enkele of gecombineerde reis Z kost, waardoor bedrag Z van de rekening wordt afgeschreven. Die gegevens zijn niet alleen van belang voor de vervoerders, ze moeten zo worden ontsloten dat reizigers deze informatie zelf online kunnen inzien. Het feit dat er verschillende soorten chipkaarten zijn en dat ook zaken als de verloopdatum van iedere kaart in de database moeten worden bewaard, maakt het een complex systeem.

Volgens Ted Straathof, Manager IT Operations bij Translink, was het CUDB aan modernisering toe: “Voor ons was het absoluut noodzakelijk om ons CUDB te vernieuwen, simpelweg omdat de techniek verouderd was”. Bovendien kwam de grens van de computercapaciteit in zicht. Daarbij lag het voor de hand om het systeem naar een cloudomgeving te verplaatsen, mede vanwege de mogelijkheden tot schaalbaarheid. Zo is het bij piekbelasting gemakkelijk om tijdelijk capaciteit bij te schakelen. Bijvoorbeeld in de spits of in het begin van het nieuwe studiejaar wanneer er veel nieuwe OV-chipkaarten worden uitgegeven. Maar in tijden waarop er minder gereisd wordt, zoals nu in het COVID-19-tijdperk, kan het systeem ook tegen een fractie van de kosten draaien.

Voor ons was het absoluut noodzakelijk om ons CUDB te vernieuwen, simpelweg omdat de techniek verouderd was.
Ted Straathof, Manager IT Operations bij Translink

Overzetten zonder transacties te missen

Info Support heeft bewust gekozen voor een ‘lift & shift’-strategie. Het hele systeem is eerst in zijn geheel naar Microsoft Azure overgezet. Daarna is een aantal verbeteringen doorgevoerd. “Stel dat je een technische verbetering uitvoert die verkeerd uitpakt, dan kun je terugvallen op het oude systeem. Voer je beide processen tegelijk uit, dan weet je vaak niet meer waar het probleem is ontstaan,” vertelt William Maas, projectmanager bij Info Support. Daarbij heeft Info Support het proces op een stapsgewijze manier aangepakt in plaats van het project als een big bang op te leveren. “OV-Nederland kan het zich niet veroorloven om transacties te missen. Met deze strategie konden we dat met zekerheid voorkomen. We hebben gefaseerd eerst alles omgezet. Daarna stapsgewijs alles live gezet, waarbij het nieuwe systeem met het oude meedraaide. Het oude systeem heeft nog voor een korte periode schaduw gedraaid waarna het oude systeem is ontmanteld.”

Ted Straathof van Translink kijkt met een positief gevoel terug op deze manier van werken. “Wat voor ons essentieel was en wat Info Support ontzettend goed heeft gedaan, is een geruis- en probleemloze bouw en implementatie. De techniek werd door Info Support opgepakt en het systeem werd volledig herbouwd, zonder dat we daarvan nadelige consequenties merkten aan de businesskant”.

Stabiele en veilige cloudomgeving

De database is nu stabieler en maakt efficiënter gebruik van de verschillende resources. “Naast verbeteringen op het gebied van prestaties hebben we een aantal noodzakelijke verbeteringen rond privacy en security gerealiseerd. Een klantdatabase is immers een privacygevoelig systeem dat niet meer in eigen huis staat. In de publieke ruimte is het mogelijk extra lagen in de beveiliging aan te brengen.” Daarmee is een toekomstbestendig digitaal fundament gelegd in de cloud, waarin alle processen zijn geïntegreerd.

Het nieuwe systeem is veel flexibeler doordat onderdelen nu afzonderlijk kunnen worden ontwikkeld, getest en vervangen. Zo is het makkelijker om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Met continuous delivery en een goed doordachte DevOps-aanpak hebben Info Support en Translink extra flexibiliteit toegevoegd aan het ontwikkelproces. “Door eens in de twee weken gezamenlijk de status van het project te bespreken, was het mogelijk om snel te escaleren en continu goed te duiden waar we stonden, zegt Maas. “Daarbij zijn we zo transparant mogelijk geweest over de mogelijkheden en de risico’s.”

Straathof: “Info Support heeft fantastisch werk geleverd. Zowel de operatie, implementatie als het beheer achteraf is vlekkeloos verlopen en biedt ons een stabiel en betrouwbaar systeem. En dat zonder onvoorziene omstandigheden, vervelende neveneffecten of extra kosten.”

Info Support heeft fantastisch werk geleverd. Zowel de operatie, implementatie als het beheer achteraf is vlekkeloos verlopen en biedt ons een stabiel en betrouwbaar systeem. En dat zonder onvoorziene omstandigheden, vervelende neveneffecten of extra kosten.
Ted Straathof, Manager IT Operations bij Translink