Stichting BKR

Stichting BKR zet Centraal Krediet Informatiesysteem in megaproject over naar de cloud

Stichting BKR heeft het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) met hulp van Info Support vervangen door een moderne event-driven cloudarchitectuur.

Stichting BKR

Uitdaging

Het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) naar de cloud migreren.

Doelgoep

Banken en kredietverstrekkers.

Resultaat

Een moderne event-driven cloudarchitectuur.

Radicale verandering voor ICT-afdeling

Hoewel het oude systeem nog prima werkte, waren er een aantal uitdagingen. De achterliggende mainframe-omgeving was minder aantrekkelijk voor IT-ontwikkelaars en BKR-klanten vroegen steeds vaker om communicatie via API’s. “Ook waren er beveiligingsuitdagingen bij het oude systeem. Het was daarom echt tijd om over te stappen naar een moderne cloudarchitectuur”, stelt Gert Jaap Mooij, product manager bij Stichting BKR.

De overstap naar het volledig vernieuwde CKI was er één in de categorie ‘overtreffende trap’. Het project nam ruim drie jaar in beslag. Het betekende een radicale verandering voor de ICT-afdeling van Stichting BKR. Mooij: “We maakten hier al zo’n vijftig jaar zelf software en onderhielden die ook. Voor deze stap naar een nieuwe architectuur en andere programmeertaken moesten we nauw samenwerken met een externe partner. Hoewel we bij de aanvang van het project nog het idee hadden om dit volledig met eigen mensen op te pakken, bleek al snel dat dit niet mogelijk was. De keuze voor Info Support als partner bleek de juiste.”

Beveiligingsbehoeften beter borgen in Microsoft Azure

Stichting BKR wilde af van het mainframe waarop het CKI gebouwd was. Dit systeem was ruim twintig jaar in gebruik en deed waar het voor was ingericht. Randall van Zanten, Scrum Master bij Info Support: “De leeftijd van zowel de applicatie als het mainframe maakte het lastig om veranderingen door te voeren en met de laatste ontwikkelingen mee te gaan. Daarnaast zijn er nog maar weinig mensen beschikbaar die over kennis van mainframes en bijbehorende programmeertalen beschikken. In dit geval zou het doorvoeren van veranderingen al snel leiden tot nieuwbouw.”

Er was volgens product manager Mooij nog een reden voor de verandering: “Het beveiligen van gegevens vraagt veel aandacht. Dat beveiligen deden we zelf en is nummer één op onze prioriteitenlijst. Het bestuur van de Stichting heeft onderzoek gedaan naar de beveiligingsbehoeften. Door de snelle ontwikkelingen in het dreigingsbeeld kwamen we tot de conclusie dat die behoeften beter te borgen zijn met de mogelijkheden die de cloudomgeving van Microsoft biedt.”

Cloudgebaseerde architectuur

De switch van een eigen ontwikkel- en mainframe-omgeving naar een cloudgebaseerde architectuur leidde volgens Mooij tot meer belangrijke keuzes. “De transitie naar een cloudomgeving heeft een brede impact op de organisatie en vraagt bijvoorbeeld om specifieke expertise.” Daarom was onze opdracht aan Info Support tweeledig: neem ons mee in de servicegerichte architectuur met alle bijhorende componenten en leidt medewerkers op en laat zien wat er mogelijk is op het Azure-platform.”

De overstap naar een nieuw systeem bood ook de mogelijkheid voor een verandering in denken en doen. Er is kritisch gekeken welke onderdelen van het oude systeem over moesten naar het nieuwe, en naar eventuele toevoegingen in het nieuwe CKI, aldus Mooij. Om van het project een succes te maken is er veel energie gestoken in het uitdenken van de benodigde stappen en de samenstelling van de teams. Daarbij speelden Scrum en Agile-projectbeheersing een sleutelrol.

Gemengde teams en duidelijke keuzes

De teams voor zowel de ontwikkeling van de Azure-omgeving als de softwarekant waren een mix van BKR-mensen en externen. Mooij: “Er is bij het samenstellen van de teams echt gezocht naar een goede balans. Het CKI is een bedrijfskritisch systeem dat de kredietregistratie faciliteert. Daarom zijn er veel verschillende interne stakeholders bij betrokken.”

Er is volgens Van Zanten veel energie gestoken in het betrekken van al die stakeholders bij het project: “Dat is typisch iets waar Scrum een belangrijke rol in speelt. Je gaat je verdiepen in met wie je werkt, welke rol ze binnen de organisatie spelen en hoe zij betrokken zijn bij de werkzaamheden die op onze backlog staan. Hoe kunnen we alle interne gebruikers én klanten goed betrekken bij het testen?” Daarnaast is er een pilotgroep gestart. Deze groep had als taak om opgeleverde features zo vroeg mogelijk te testen op een uniforme werkwijze.

Het koppelvlak van die features kan dan wel hetzelfde zijn gebleven, maar je moet toch echt nagaan wat de wijzigingen voor impact hebben op de klantprocessen. Dat kan alleen door dit grondig te testen met de klanten zelf.
Randall van Zanten, Scrum Master bij Info Support

Probleemloze migratie naar de cloud met minimale downtime

Het CKI is een belangrijk onderdeel in processen van banken en kredietverstrekkers. Om die reden was het van groot belang dat de migratie naar het nieuwe systeem vlekkeloos verliep, Van Zanten: “Door een deployment manager aan het team toe te voegen hebben we het BKR ontzorgd. Een foutloze migratie was van groot belang en daarom hebben we de verschillende stappen van de migratie meer dan dertien keer geoefend. Dit heeft er toe geleid dat het nieuwe CKI zonder problemen en met minimale downtime in productie is genomen.”

Kennisborging

Er zijn volgens zowel Stichting BKR als Info Support ‘stoere keuzes’ gemaakt. Van Zanten: “De overgang naar een event-gedreven cloudoplossing is een ambitieuze en toekomstgerichte stap, maar vervolgens moet je de kennis die daarvoor nodig is wel borgen.” Mooij: “De kennisborging is heel belangrijk. Daar hebben we al tijdens het project van geprofiteerd, maar ook aan het eind hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de opleidingen die Info Support aanbood.”

Mooij voegt toe: “Daarnaast is met hulp van Info Support het Agile werken verder vormgegeven. We weten nu beter hoe we dit moeten opzetten, hoe we mensen moeten meenemen en verder kunnen ontwikkelen. Dat hebben we doorgevoerd tot aan het programmamanagement en de communicatie. Overigens loopt er nog steeds een Scrum Master rond. Scrum is iets wat je moet integreren in het DNA van de organisatie. Oppakken, leren en verbeteren. Je moet ervaring opdoen en het doorleven.”