Axxes

Wat doe je als je als ICT consultancy-bedrijf een groot project kan binnenhalen maar je op dat moment onvoldoende mensen ter beschikking hebt? Het overkwam Axxes, dat twaalf Microsoft .NET specialisten nodig had, net toen er in de markt een fors gebrek aan was. Axxes vroeg aan Info Support om een .NET-cursus op maat te organiseren. Slechts enkele weken later kon het project starten.

“Opleiding is een van de parameters om mensen te laten groeien in hun job en goede referenties te kunnen blijven bieden aan klanten. Een ICT-consultant die niet bijschoolt, blijft stilstaan. Voor de opleiding en bijscholing van onze mensen zorgt Info Support voor de juiste mensen op de juiste plaats.”

Toon Verbuyst, verantwoordelijke werving & selectie

Individuele opleidingstrajecten op maat

Info Support maakt voor Axxes een volledig onafhankelijk programma op maat, zodat consultants die certificaten kunnen behalen die ze zelf willen. Elke consultant krijgt een opleidingstraject van tien dagen, gespreid over een tijd van zes maanden. Met die spreiding zorgt Axxes voor een minimale impact op de agenda van zijn consultants, en kunnen de klanten rekenen op de continuïteit van Axxes’ IT-diensten.

Per onderwerp groepeert men een aantal dagen die in tijd dicht bij elkaar aansluiten. Na elk blok volgt dan een examen. Intussen organiseerde Axxes samen met Info Support al bijscholingscursussen voor Microsoft .NET en voor Java. Met succes, zo blijkt uit reacties van de consultants.

Klik hier om de volledige referentie te lezen.