Syntrus Achmea

De pensioenmarkt beweegt zich steeds meer in de richting van een ‘Defined Contribution’-stelsel (beschikbarepremieregeling), ofwel: vaste inleg en variërende uitkering. Om tot een goed onderbouwd pensioenadvies te kunnen komen moeten alle mogelijke scenario’s die zich tijdens iemands werkzame leven kunnen voordoen, snel en accuraat kunnen worden doorgerekend. In een gesprek met Marcel Hoevers, ketenmanager bij Achmea IM&IT, blijkt dat het vanaf het eerste begin duidelijk was dat Info Support de gewenste krachtige en snelle Reken Engine succesvol zou kunnen ontwikkelen. “Super, die combinatie van IT-deskundigheid, materiekennis en projectaanpak.”

Alle punten die tijdens het selectieproces in het voordeel van Info Support spraken zijn tijdens het project helemaal waargemaakt.

Marcel Hoevers, ketenmanager

Zware selectie

Syntrus Achmea vroeg een aantal partijen of, en hoe, ze zo’n rekenmachine konden bouwen. Marcel was al snel overtuigd van de kwaliteiten van Info Support. Maar “we moesten een duidelijk verhaal hebben waarom de oplossing van Info Support, en niet de oplossing van een van de standaardleveranciers van Achmea de juiste oplossing was voor ons probleem ” Dat duidelijke verhaal had Marcel en hij is daar gedurende het project “absoluut niet” in teleurgesteld.

Het was voor Syntrus Achmea van groot belang met een partij in zee te gaan “die snapt waar het over gaat en die ons ook kon aanvullen.” Marcel benadrukt hierbij keer op keer de materiedeskundigheid van Info Support. “Tijdens hele inhoudelijke gesprekken in het voortraject kregen we vrijwel altijd direct gedegen antwoord, ze hadden de boel gewoon paraat.”