Referentieverhaal

Eiersorteermachinesfabrikant Moba herbouwt iMoba-platform

Referentieverhaal

Eiersorteermachinesfabrikant Moba herbouwt iMoba-platform

Moba, ’s werelds grootste producent van eiersorteermachines, wil blijven groeien. Het bedrijf met hoofdkantoor in Barneveld zet daarbij vol in op digitalisering. Om dit te realiseren is het iMoba-platform ontwikkeld. Daarop zijn nu 300 eiersorteermachines aangesloten, maar Moba streeft naar 1.500 aangesloten apparaten. De producent heeft samen met Info Support de architectuur van het iMoba-platform opnieuw opgebouwd. Het resultaat van de samenwerking is een modern dataplatform.

Moba stond voor een flinke uitdaging. Groeiambities hebben is één, maar Moba wilde ook een dataplatform dat niet over vijf jaar al gedateerd zou zijn. Daarnaast wilde de producent dat de kosten beheersbaar bleven. De producent had daarbij een specifieke wens. Wereldwijd staan er veel meer machines bij klanten dan er digitaal zijn aangesloten op het iMoba-platform. Voorkomen dat de kosten evenredig meegroeien bij het aansluiten van meer machines, was een belangrijk doel.

Uitdaging
Een dataplatform dat niet over vijf jaar al gedateerd is en voorkomen dat de kosten evenredig meegroeien bij het aansluiten van meer machines
Doelgroep
Gebruikers van de eiersorteermachines
Toegepaste diensten
Resultaat
Een modern dataplatform

Een nieuw en modern systeem

Er is voor gekozen om het volledige platform te herbouwen. De belangrijkste argumenten hiervoor waren een betere schaalbaarheid, mogelijkheden om klanten meer inzicht te geven, en cloudkostenbeheersing. “Met de herbouw van het iMoba-platform op basis van Microsoft Azure hebben we voorkomen dat de kosten onevenredig meestijgen met het aansluiten van meer machines”, vertelt Rick Oonk, projectmanager vanuit Info Support. “Daarnaast gaan we nu slimmer om de data. Op het moment dat je een machine aansluit, wordt de ruwe data eerst opgeslagen. Vervolgens stuurt de machine de data door naar het platform.”

Fysieke wereld staat dichter bij digitale wereld

Door de data die nu wordt verzameld, hebben Moba en zijn klanten meer inzicht. Oonk: “De fysieke wereld staat steeds dichter bij de digitale wereld. Als onderneming kun en moet je klanten inzicht geven in hoe de machines werken. Bijvoorbeeld over hoeveel eieren er per uur doorheen gaan. Ook zien sensoren of er een scheur in of bloed op de eieren zit. Die data geeft Moba en zijn klanten inzicht in hoe machines presteren. Ze zien waarom er verschillen zijn en wat er beter kan. De daadwerkelijke gebruikers van de machines zien op hun beurt ook hoe hun machines presteren. Zo is er inzicht in hoeveel eieren van welke grootte er worden verwerkt. Deze gegevens gaan rechtstreeks de cloud in en daarmee ontstaat een helder beeld van wat er gebeurt in de eierproductielijn”, vertelt Oonk.

Cloudcapaciteit op- en afschalen

Het is nu ook beter te zien welke machines veel data verbruiken. “Daarop zou Moba in de toekomst kunnen sturen, bijvoorbeeld door cloudcapaciteit af te schalen als dat nodig is. Moba kan het gebruik van het iMoba-platform en de bijbehorende infrastructuur continu monitoren.” Dat geldt ook voor het gebruik van Azure-services, stelt Oonk. “Slokken die te veel capaciteit op, dan kan Moba het gebruik ervan afschalen.”

De fysieke wereld en IT samenbrengen, dat is waar Info Support goed in is.

Rick Oonk – Projectmanager Info Support

‘Moba zit op een goudmijn aan data’

Het herbouwde platform helpt Moba om klanten nog betere diensten te leveren. De data is goed beveiligd en alleen toegankelijk voor de eigenaar. Daarnaast wordt ook geanonimiseerde data verzameld waaruit enorm waardevolle inzichten kunnen worden gedistilleerd, wat twee mogelijkheden biedt. Ten eerste kunnen eindgebruikers zichzelf benchmarken tegen deze anonieme gegevens en krijgen hierdoor snel inzicht op welke gebieden ze zich nog kunnen verbeteren. Ten tweede kunnen ontwikkelaars binnen Moba uit de inzichten sturing putten voor toekomstige ontwikkelingen.

Oonk: “Met Power BI-dashboards krijgt het bedrijf meer inzicht. Daarnaast kan het KPI’s laten monitoren voor service engineers. Aanvullend biedt de door ons ontwikkelde cloudarchitectuur de mogelijkheid om visualisaties (digital twin) en dashboards te maken en om rapportages te draaien over deze data.” Oonk vervolgt: “Hiermee krijgt Moba inzicht in allerlei doorsnedes van de data die relevant zijn voor diverse afdelingen. Die geven het bedrijf inzicht in de hele keten, van grond tot mond. De hoeveelheid data waar Moba over beschikt, is echt heel waardevol voor het bedrijf.”

Paul Buisman, Director Innovation bij Moba, voegt toe: “De extra flexibiliteit en het inzicht in wat machines aan data verbruiken zijn zeer welkom. Als Moba Group willen we de grootste blijven. Dat kan alleen als je grip hebt en houdt op wat er in je eigen keten gebeurt.”

Data opgesplitst

Ook heeft Info Support Moba ondersteund in het halveren van de cloudkosten. Dat is onder meer behaald door de data slimmer op te slaan. Oonk: “Er is veel data beschikbaar, maar klanten vragen lang niet alle data op. We hebben daarom een splitsing gemaakt in actuele data, waarvoor je op ei-niveau informatie wilt kunnen opvragen, en data die ouder is dan drie dagen, waarvoor alleen trendanalyses relevant zijn.”

Moba-klanten kunnen via hun eigen dashboard in ieder geval op elk moment bij alle data. Data die ouder is dan drie dagen wordt minder vaak opgevraagd en is verplaatst naar een plek waar de opslag een stuk goedkoper is. Uiteraard kan deze data nog opgeroepen worden voor bijvoorbeeld jaarverslagen of rapportages.

Impact maken op de waardeketen

Het project is succesvol afgerond. “Het was een ingrijpend project, van de opbouw tot het testen. Je voert een herbouw uit, maar feitelijk kopieer je daarbij eerst alle gegevens en verwerk je die daarna in andere systemen met andere eisen. Het doel is immers het behalen van een verbeterslag”, zegt Oonk.

Wat Oonk ook benadrukt, is dat er een hele waardeketen voorafgaat aan het moment dat eieren in de supermarkt liggen. “Wat ik gaaf vind aan dit soort projecten, is dat je als consument totaal niet bezig bent met hoe de eieren in de supermarkt komen. Eieren worden niet alleen getraceerd, maar sorteermachines toetsen de kwaliteit van de eieren ook. Dat betekent checks op bloed, vuil, de grootte en eventuele scheurtjes. Dat besef je niet als je als consument in de supermarkt staat.”

Oonk vervolgt: “We voegen met het iMoba-platform écht waarde toe in de keten. Daarbij is het project uitgevoerd door de wereldmarktleider. Dertig procent van alle eieren wereldwijd gaan door een sorteermachine van Moba. En de eieren die fysiek zichtbaar zijn in de machine, verwerkt het bedrijf nu digitaal in een moderne cloudapplicatie.”