Logiqs

AI Design Week levert Logiqs nieuwe inzichten en praktische handvatten op

Logiqs, een leverancier van industriële apparatuur voor onder meer vertical farming, glastuinbouw en logistiek, heeft samen met Info Support de Design Week doorlopen om te ontdekken of artificial intelligence een positieve impact op de organisatie kan hebben.

Uitdaging

Ontwikkelaars enthousiasmeren om artificial intelligence toe te passen binnen bestaande softwareoplossingen.

Doelgoep

De ontwikkelaars van Logiqs.

Diensten

Resultaat

Inzicht in de benodigde data en resources om toekomstige artificial intelligence-projecten succesvol uit te voeren.

Met de tijd meegaan

Als leverancier van industriële apparatuur is het voor Logiqs cruciaal om met de tijd mee te gaan en op te hoogte te blijven van de laatste trends en ontwikkelingen. De mogelijkheden die artificial intelligence biedt zijn bijzonder interessant voor het bedrijf en daarom wil het zijn ontwikkelaars enthousiast maken om ermee aan de slag te gaan. Daarnaast is het voor hen interessant om op dit gebied een ecosysteem te ontwikkelen met partners en werknemers, zowel voor hun traditionele systemen (bijvoorbeeld voor logistiek en glastuinbouw) als voor toekomstige projecten (vertical farming). In hun zoektocht naar een partij die hen daarbij kan helpen, kwam Logiqs al snel bij Info Support terecht. Met name de Design Week sprak hen daarbij enorm aan.

De inzichten, kennis en praktische handvatten die we in de Design Week hebben opgedaan, lieten ons inzien dat we zelf grote stappen kunnen zetten om artificial intelligence succesvol te implementeren in onze producten en dienstverlening.
Marijn van der Zee, chief transparency officer & line manager bij Logiqs

Een week samen de diepte in

Wat deze Design Week zo bijzonder maakt, is dat de experts van Info Support één volle week samen met de developers van de klant, in dit geval dus Logiqs, werken aan een van tevoren afgesproken opdracht. “In deze week besteden we onze volledige aandacht aan de opdracht. Een enorm groot voordeel”, vertelt Téa Stojanovic, IT-consultant bij Info Support. “Wanneer je aan een nieuw project gaat werken, steken er altijd wel nieuwe elementen of vraagstukken de kop op. Als je die meeneemt in je proces, dwaal je uiteindelijk van je doel af. Door ons volledig te focussen op die ene hypothese en geen tijd te hebben voor ‘afdwalingen’, blijven we recht op ons doel afgaan. We schrijven nieuwe bevindingen wel op, zodat we die een andere keer kunnen behandelen.”

“De beperkte duur van één week zorgde er eigenlijk voor dat het voor ons een no-brainer was om aan de Design Week deel te nemen”, aldus Marijn, die zelf niet heeft meegedaan aan de week maar het proces wel begeleidde vanuit Logiqs. “Vandaag de dag moet je met software heel snel iets neer kunnen zetten en er in rap tempo van kunnen leren. Als zoiets een aantal weken duurt, kan het zo zijn dat je op een gegeven moment erachter komt dat je in je eerste week iets anders had moeten doen. Door alles in één week te doen, ben je in staat om hier flexibeler mee om te gaan. Daarnaast is het voor ons makkelijker om voor vijf dagen een aantal werknemers helemaal vrij te plannen zodat zij zich hier goed op kunnen richten, zonder de afleiding van andere werkzaamheden.”

De beperkte duur van één week zorgde er eigenlijk voor dat het voor ons een no-brainer was om aan de Design Week deel te nemen.
Marijn van der Zee, chief transparency officer & line manager bij Logiqs

Het verloop van een Design Week

Voordat de Design Week van start gaat, komen de experts van Info Support en de ontwikkelaars van de klant een dagdeel samen om te brainstormen over ideeën en hypotheses die tijdens de week worden behandeld. Hierin staan de wens en de mogelijkheden van de klant natuurlijk centraal. Uiteindelijk wordt er samen voor één opdracht gekozen. In het geval van Logiqs ging het om het voorspellen wanneer een bepaalde storing zich zou voordoen, zodat zij daarop kunnen anticiperen.

Nadat de developers eerst nog een driedaagse AI-training hadden gevolgd, zijn zij in samenwerking met Info Support begonnen aan hun AI-opdracht. Hierbij gingen de mensen van Info Support aan de slag met het opzetten en trainen van een AI-model, terwijl de ontwikkelaars de benodigde data verrijkten en opschoonden. “Helaas bleek op donderdag, de vierde dag dus, dat het ons niet ging lukken de storingen te voorspellen”, zo vertelt Melvin Ducaneaux, senior software engineer bij Logiqs en deelnemer aan de AI Design Week. “Allereerst overheerst dan de teleurstelling omdat je toch met z’n allen hard aan een oplossing werkt en dan is het vervelend als blijkt dat wat je wilt niet mogelijk is. Maar al snel kwam het besef dat deze intensieve week juist heel succesvol was geweest, omdat we zo ontzettend veel nieuwe inzichten hebben opgedaan en veel hebben geleerd op het gebied van AI.”

Nieuwe inzichten

Toen bleek dat het niet mogelijk was om op basis van de huidige data storingen te voorspellen, is het team van Info Support en Logiqs op zoek gegaan naar wat er nodig was om dit model wel te laten slagen. Dat is vervolgens op papier gezet zodat de ontwikkelaars weten wat ze nodig hebben om in de toekomst volgende stappen te zetten naar een nog beter product.

Bovendien is gebleken dat het noodzakelijk is om AI-experts bij een eventueel project te betrekken. Een driedaagse cursus is nuttig en brengt de basisprincipes bij, maar geeft natuurlijk niet de kennis die de experts al hebben opgedaan tijdens hun opleiding en loopbaan. Daarom was het tijdens de Design Week fijn dat de ontwikkelaars van Logiqs konden bouwen op de expertise van hun teamgenoten vanuit Info Support.

“Eerlijk gezegd ben ik wel blij dat het niet gelukt is om een concreet resultaat te bewerkstelligen”, aldus Marijn. “Ik zou zelfs heel achterdochtig zijn geworden als het één groot succesverhaal was geweest, want dan was de uitdaging blijkbaar niet groot genoeg. Het ging ons hoofdzakelijk om het leerproces en op basis van deze resultaten kunnen we heel goed verder bouwen. Zo hebben we nu ingezien dat we een AI-project voor ongeveer driekwart zelf kunnen doen. Voor de overige 25 procent schakelen we de hulp in van relevante experts en daarom is het voor ons dus ook zo belangrijk om een goed netwerk op dit gebied op te bouwen. Zodat we altijd de in hulp in kunnen roepen van deskundige partners.”

Info Support heeft met hun ervaring en deskundigheid ons een mooie eerste indruk gegeven van artificial intelligence, zowel tijdens de Design Week als via de training.
Melvin Ducaneaux, senior software engineer bij Logiqs