Alfam

ALFAM innoveert kredietproces met open API

Kredietverstrekker ALFAM, dochteronderneming van ABN AMRO, stelde zichzelf een ambitieus doel: een flexibeler en efficiënter kredietproces ontwikkelen, als onderdeel van de digitale transformatie. Info Support begeleidde het gehele veranderproces, inclusief de technische realisatie en implementatie.

Alfam

Uitdaging

Toenemende complexiteit in de distributieketen, waardoor de kosten toenamen en de responstijd verslechterden.

Doelgoep

Kredietverstrekkers, distributiepartners en consumenten.

Diensten

Resultaat

Een open API, waardoor distributiepartners het proces van kredietaanvragen voortaan volledig in hun eigen systemen kunnen integreren.

Toenemende complexiteit in distributieketen

De aanleiding voor een nieuw kredietproces bij ALFAM was de toenemende complexiteit in de distributieketen, waardoor de kosten toenamen en de responstijd verslechterde. Tegelijkertijd verschuift de hele financiële sector naar meer openheid, onder andere door de komst van de PSD2 regelgeving: een nieuwe richtlijn die Europese banken voorschrijft om hun betalingsgegevens open te stellen voor derden. Door het ontwikkelen van een vernieuwende visie op digitaal samenwerken innoveert ALFAM het kredietproces en wil het bedrijf leidend blijven binnen de financiële sector. Daarnaast verwachten consumenten transparantie en een snelle service, ook bij kredietaanvragen. Dit vereist een nauwe samenwerking tussen de kredietverstrekker en de distributiepartners, zonder afbreuk te doen aan de privacy van de klant en informatiebeveiliging.

Info Support heeft vakmensen in dienst die een innovatiecultuur meebrengen. Een mindset om te willen veranderen en steeds beter te willen worden. Dit heeft een enorm positieve uitstraling op de ALFAM-cultuur.
Krijn de Haan, informatiemanager bij ALFAM

Optimaal digitaal kredietproces

Het creëren van een optimaal digitaal kredietproces voor ALFAM was een uitdagend streven, want de distributiepartners hebben uiteenlopende wensen. Volgens Krijn de Haan, informatiemanager bij ALFAM, zit de uitdaging van dit project vooral in de vraag: Hoe specifiek of generiek moet het proces worden? De Haan: ‘’Het feit dat iedere distributiepartner andere behoeften heeft, maakt het aanbieden van een flexibel proces cruciaal.’’

Om aan deze behoeften te voldoen heeft Info Support een open API ontwikkeld. Een API kun je het beste vergelijken met een soort tolk die alle talen spreekt. Een API zorgt namelijk dat verschillende softwareprogramma’s, die allemaal hun eigen taal spreken, toch met elkaar kunnen communiceren. Voor softwareontwikkelaars betekent dit dat ze niet langer functionaliteiten hoeven te programmeren, maar deze gemakkelijk kunnen aanroepen via de open API. Door het gebruik van een open API stelt ALFAM dus functionaliteiten beschikbaar, die distributiepartners gemakkelijk kunnen integreren in hun eigen processen. De Haan: “Op deze manier kan ALFAM aan de ‘achterkant’ een eenvoudig en gestandaardiseerd proces neerzetten, terwijl distributiepartners aan de ‘voorkant’ de vrijheid hebben om het proces naar eigen inzicht in te richten.”

Door open API sluit het proces altijd aan bij proces van de gebruiker

Het gebruik van een open API is eigenlijk een soort massa maatwerkoplossing, waardoor het eigen proces altijd aansluit bij het proces van de gebruiker, in dit geval de softwareontwikkelaars van distributiepartners. Het grote voordeel voor ALFAM is dat het gebruik van een open API indirect de aanleverkwaliteit van kredietaanvragen verbetert en de kans op fouten verkleint, omdat de processen van ALFAM en van distributiepartners naadloos aansluiten.

Info Support en ALFAM besloten om drie distributiepartners van ALFAM nauw te betrekken bij het proces, zodat continu getest kon worden welke functionaliteiten wel of niet nodig zijn. Hierdoor is het uiteindelijke proces zo eenvoudig en efficiënt mogelijk geworden. Daarnaast zorgde deze aanpak met eindgebruikers voor een snelle time-to-market. Het proces is binnen zes maanden gerealiseerd.

Digitale informatiebeveiliging

Tijdens de ontwikkeling van de open API is er veel aandacht besteed aan de beveiliging van informatie. De gegevens die worden uitgewisseld bij kredietaanvragen zijn immers persoonlijk en vertrouwelijk en vereisen een optimale beveiliging. Daarom is er gekozen voor een sterke authenticatie, op basis van OpenID Connect. De beveiligingsmaatregelen zijn uitvoerig getest en goedgekeurd door een gerenommeerd consultancybureau. De API is door Info Support ontwikkeld op basis van open standaarden met .NET.

Innovatieve cultuur overgebracht op eigen medewerkers

Naast de technische kant van de digitale transformatie, vinden Info Support en ALFAM het belangrijk dat de oplossing ook breed in de organisatie wordt gedragen. De Haan: “De mindset van Info Support is ’Culture eats strategy for breakfast’ en daar ben ik het volledig mee eens. Je kunt nog zo’n goede oplossing hebben, maar als je niet de juiste cultuur hebt binnen je organisatie werkt het niet. Voor nieuwe en innovatieve oplossingen heb je een lerende, agile cultuur nodig. Info Support ademt deze cultuur. Doordat we met gemixte teams werken met zowel medewerkers van ALFAM als Info Support, werd de innovatieve cultuur van Info Support op natuurlijke wijze overgebracht op onze eigen medewerkers. De samenwerking met Info Support heeft binnen ALFAM geleid tot een enorme cultuurommezwaai, waar we Info Support erg dankbaar voor zijn.’’

Corporate start-up methodiek

Voor de realisatie van het nieuwe kredietproces werkte Info Support volgens de corporate start-up methodiek. Volgens dit principe werkt een multidisciplinair start-up team onafhankelijk aan innovatieve oplossingen en producten. Dit team is een onderdeel van de overkoepelende organisatie, maar functioneert volledig zelfstandig. Op deze manier worden ook grote organisaties wendbaar en innovatief.