BeFrank

BeFrank maakt pensioen realtime en on demand inzichtelijk

BeFrank is een innovatieve online pensioenuitvoerder voor werkgevers en werknemers en heeft primair een digitale strategie met de kernwaarden: helder, eenvoudig en online. En dat is onderscheidend in deze branche. Want waar vaak één keer per jaar een moeilijk te begrijpen pensioenoverzicht wordt gedeeld, maakt BeFrank pensioen realtime en on demand inzichtelijk.

Uitdaging

Zo veel mogelijk vanuit de klant en zijn of haar persoonlijke behoefte denken.

Doelgoep

Werkgevers en werknemers.

Resultaat

Een architectuur waarin het mogelijk is om nieuwe wensen vanuit de business of eisen vanuit regulerende instanties heel snel te implementeren.

Pensioen altijd op zak

Een modern pensioen betekent voor de klant en deelnemer een zo eenvoudig mogelijk proces. Om dit continu te realiseren werkt BeFrank al een aantal jaar strategisch samen met Info Support. Onlangs is het nieuwste IT-systeem voor BeFrank opgeleverd: een applicatielandschap bestaande uit een backoffice, een deelnemers- en een werkgeversportaal. Hiermee biedt BeFrank een innovatief pensioen dat men altijd op zak heeft.

Wij zien Info Support als strategic IT partner: op strategisch, tactisch én operationeel niveau is Info Support gesprekspartner voor het bepalen van onze koers.
Anne Wilschut, CEO van BeFrank

Een juiste inrichting van de IT-systemen is cruciaal

De voornaamste uitdaging bij de ontwikkeling van het portaal: zo veel mogelijk vanuit de klant en zijn of haar persoonlijke behoefte denken. Als voorbeeld werd gekeken naar innovatieve organisaties van buiten de pensioenbranche die een persoonlijke klantbenadering hanteren. Het op een heldere en eenvoudige manier communiceren met deelnemers staat bij BeFrank voorop; een juiste inrichting van IT-systemen is daarbij cruciaal.

Thomas van der Weijde, DevOps engineer bij Info Support: “We hebben in iets meer dan een jaar tijd de pensioenadministratie Komodo from scratch opgebouwd, de data opgeschoond en volledig gemigreerd. Daarna hebben we dit doorontwikkeld en de applicaties verrijkt met nieuwe functionaliteiten. Ook zijn er nieuwe applicaties gerealiseerd en twee geheel nieuwe portalen voor werkgevers en werknemers opgezet, zodat de verschillende gebruikers eenvoudig hun pensioenzaken bij BeFrank kunnen regelen.” In het afgelopen jaar heeft Info Support samen met BeFrank een koppeling ontwikkeld om met NN Investment Partners de beleggingsadministratie te kunnen uitvoeren. Vanuit de portalen heb je zo realtime inzicht in de beleggingsportefeuille. Het ontwikkelen van software gebeurde volgens de continuous delivery-methode.

Gemengde ontwikkelteams

Joris Zomerdijk, Product Owner bij BeFrank: “Er zijn momenteel drie gemengde ontwikkelteams actief, met zowel Info Support- als BeFrank-medewerkers. Deze high-performance agile teams kunnen zelfstandig technische keuzes maken, in lijn met de architectuurkaders. Info Support levert softwaredevelopers en specialisten op het gebied van architectuur en beheer. Daarnaast helpen ze ons met het opbouwen van interne kennis en ervaring, door trainingen, pair programming en begeleiding en ondersteuning bij werving en selectie.”

Vernieuwde IT-architectuur en hoge kwaliteit software

Mirjam Lemaire, unitmanager Finance bij Info Support: “Gezamenlijk hebben we iets heel moois neergezet. De IT-architectuur is zeer vernieuwend en de hoge kwaliteit van software is gecontroleerd door de SIG. De architectuur maakt het mogelijk om nieuwe wensen vanuit de business of eisen vanuit regulerende instanties heel snel te implementeren. Samenwerking met de business hierin is enorm belangrijk.” Anne Wilschut, CEO van BeFrank: “De teams hebben in korte tijd geweldig werk geleverd door het pensioenadministratiesysteem en de portalen te realiseren. Info Support wordt door ons dan ook gezien als strategic IT partner: op tactisch, strategisch en operationeel niveau is Info Support gesprekspartner voor het bepalen van onze koers.”