StudentenReisproduct

Info Support verzorgt applicatiebeheer voor het Studentenreisproduct (RSR): een betrouwbaar én toekomstbestendig systeem

Regisseur Studenten Reisrecht (RSR) zorgt ervoor dat je als student daadwerkelijk met je reisproduct kunt reizen. Nadat DUO de aanvraag heeft goedgekeurd, koppelt RSR het studentenreisproduct aan het OV-chipkaartnummer. Met 850.000 studenten vraagt dit veel systeemcapaciteit. Managed Services biedt RSR de zekerheid dat hun software beschikbaar én toekomstbestendig is.

Uitdaging

De bedrijfskritische software beschikbaar en toekomstbesteding maken en houden.

Doelgoep

Studenten.

Resultaat

Een DevOps-team van Managed Services beheert de software volgens een SLA, gericht op stabilisatie en verbeteringen in het beheerproces, met afspraken over systeembeschikbaarheid en transactieverwerkingstijd.

Bedrijfskritische software

Iedereen die een opleiding volgt aan het MBO, HBO of WO in Nederland heeft recht op het studentenreisproduct. De digitale administratie van dit reisproduct wordt geregeld door RSR. Niet alleen is de software achter deze administratie bedrijfskritisch, ook eventuele downtime is erg mediagevoelig. Studenten willen ook ’s avonds of in het weekend hun kaart kunnen koppelen en als dat niet mogelijk is, zal zo’n bericht zich snel verspreiden via sociale media. Continuïteit van het systeem is daarom van primair belang. Info Support neemt verantwoordelijkheid voor deze beschikbaarheid en denkt tegelijkertijd als strategisch partner voortdurend mee over nieuwe wensen, mogelijkheden en technische en functionele eisen.

Overdracht applicatiebeheer

Bij de overdracht van het applicatiebeheer is zorgvuldig gekeken naar de wensen en acceptatiecriteria van RSR. Een voorbeeld hiervan is dat de student altijd moet kunnen blijven reizen, ook tijdens de onboarding. Naast de voorwaarden van de klant, hebben ook experts van Managed Services een analyse gedaan van de huidige situatie, applicatiecode, documentatie en de door Info Support opgestelde acceptatiecriteria.

Op basis van de wensen van de klant en de analyse van Info Support is een transitiestrategie opgesteld. Na akkoord is het systeem geland in een DevOps-team van Managed Services en op de productieomgeving geplaatst. Vanaf dat moment is er gekeken naar stabilisatie en verbeteringen in het beheerproces, bijvoorbeeld door automatisch te testen na wijzigingen. Managed Services werkt op basis van de Service Level Agreement (SLA), die een resultaatverplichtend karakter heeft. De afspraken die met RSR zijn gemaakt, betreffen onder meer de minimale beschikbaarheid van het systeem en de verwerkingstijd van transacties.

 

Een vertrouwensrelatie

Naast de verplichtingen van de SLA, is voor Info Support een vertrouwensrelatie met de klant enorm belangrijk. Er worden altijd afspraken gemaakt, maar het team van Managed Services kijkt graag over de grenzen van die afspraken heen. Buiten de tweewekelijkse operationele overleggen om, kan RSR altijd bij Managed Services terecht met vragen. Daarnaast adviseren wij RSR proactief over latente wensen, nieuwe ontwikkelingen en manieren om ook in de toekomst concurrerend te blijven. Formeel gebeurt dat tijdens een jaarlijkse strategiesessie. Daarnaast komen onze experts regelmatig bij elkaar om te kijken naar de ideeën van RSR en wat dit betekent voor het applicatielandschap.