Westfort

Westfort en Info Support realiseren betrouwbare AI-toepassing

Westfort verwerkt dagelijks zo’n 1000 ton aan varkensvleesproducten. Daarbij behoren de kwaliteitseisen tot de strengste van de wereld. Om daar optimaal op te kunnen sturen, is het bedrijf continu op zoek naar nieuwe technologische mogelijkheden. De vleesproducent gaf daarom Info Support de opdracht om te onderzoeken én te bewijzen wat de kansen van artificial intelligence zijn.

Uitdaging

Onderzoeken hoe artificial intelligence kan bijdragen aan verbeterde processen en traceability.

Doelgoep

De IT-organisatie van Westfort.

Resultaat

Een AI-oplossing waarbij varkens realtime worden geclassificeerd met een betrouwbaarheid van 95%.

Varkens realtime classificeren

Bij het verwerkingsproces van Westfort worden de varkens geclassificeerd. Daarbij wordt onder meer gekeken of het een beer, borg of gelt is. Tot voor kort werd deze classificatie alleen door mensen gedaan.

Info Support heeft samen met Westfort een oplossing bedacht en gerealiseerd die met camera’s en Azure Cognitive Services varkens realtime indeelt in de drie varianten. Iedere 5,33 seconde wordt een snapshot gemaakt, dat via machine learning automatisch wordt geclassificeerd. Hierbij wordt gebruikgemaakt van edge computing in combinatie met de rekenkracht van de cloud. Doordat de snapshots met classificatie worden opgeslagen is vervolganalyse mogelijk; een belangrijke stap in de data maturity van Westfort.

Dit is een continu proces, zegt Niels Naglé, data solutions consultant bij Info Support. “De omgeving verandert, er komen misschien fouten naar boven waardoor je het model moet verbeteren, iets waar menselijke expertise nog altijd heel belangrijk is en blijft.” Bij het trainen van het AI-model is het in de eerste plaats belangrijk dat je een goede camera gebruikt, die je op de juiste manier plaatst zodat er een constante kwaliteit beeld beschikbaar is voor het model. “Bovendien moet je rekening houden met de omgeving. Bijvoorbeeld dat een karkas niet met de achterzijde naar de camera hangt.

De AI-oplossing heeft nu al een betrouwbaarheid van 95%, waarmee de totale betrouwbaarheid aanzienlijk toeneemt.
Niels Naglé, data solutions consultant bij Info Support

Waarborgen voedselveiligheid

Doordat de totale betrouwbaarheid van de classificatie aanzienlijk toeneemt bespaart Westfort kosten, want er zijn minder controles nodig zijn en het aantal aanpassingen in de administratie door fouten wordt geminimaliseerd. Daar komt bij dat de gegevens nu te integreren zijn in de data-omgeving van Westfort, waardoor het ook mogelijk is om de processen achteraf te controleren. Het waarborgen van de voedselveiligheid is een belangrijk aspect binnen de foodsector en tegelijkertijd een grote uitdaging. Als voedselproducent moet je in staat zijn om producten snel te traceren binnen de gehele keten. Daarnaast kan het van belang zijn om achteraf ondersteunend bewijs te leveren. De AI-oplossing die automatisch snapshots maakt en op de juiste wijze opslaat maakt dit mogelijk.

Co-creatie

Info Support en Westfort hebben samengewerkt in een mixed team. “Wij hebben de mensen bij Westfort volledig meegenomen in wat wij aan het doen waren“. Door deze co-creatie kwamen domeinen, businesskennis én expertise op het gebied van artificial intelligence en data op een effectieve manier bij elkaar,” aldus Naglé.

Op termijn kan deze oplossing tijdrovende klussen desgewenst geheel overnemen.
Niels Naglé, data solutions consultant bij Info Support