Disclaimer

Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar vanuit dit domein verwezen wordt. Tevens geven wij geen enkele garantie inzake de juistheid, volledigheid, of de actualiteit van de informatie op dit domein.

Disclaimer e-mailberichten

Deze disclaimer is van toepassing op de door u ontvangen e-mail, ontvangen vanuit het Info Support domein. Het ontvangen e-mailbericht is onder voorbehoud. Info Support is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vergissingen of onjuistheden in dit bericht en staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud hiervan. Op al de werkzaamheden door Info Support uitgevoerd en op al de aan ons gegeven opdrachten zijn – tenzij expliciet anders overeengekomen – onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Een exemplaar zenden wij u op uw verzoek per omgaande kosteloos toe.

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

Dit e-mailbericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u dit bericht dus per ongeluk ontvangt, stelt Info Support het op prijs als u de zender door een antwoord op deze e-mail hiervan op de hoogte brengt en deze e-mail vervolgens vernietigt.

 

Privacy/Cookie verklaring

Op onze websites maken wij gebruik van cookies, lees hier onze privacy/cookie verklaring.