SD Worx

Vanaf 2002 doet SD Worx beroep op Info Support voor het opleiden van haar Software Developers. De samenwerking is doorheen de jaren geëvolueerd en ondertussen heeft SD Worx verschillende softwareontwikkelingsprojecten aan Info Support toevertrouwd. Deze hechte partnership tussen SD Worx en Info Support is gebaseerd op wederzijdse vertrouwen en tevredenheid.

SD Worx had nooit het project zonder Info Support in die korte tijd kunnen realiseren. De no-nonsense en scherpe analytische aanpak van Info Support heeft precies de resultaten geleverd die wij nodig hadden

Bart Waeterschoot, Enterprise Architect, SD Worx

Continuous Delivery en DevOps

Met de online SportsPay software kunnen de sportclubs hun premies op een eenvoudige manier en toch binnen het wettelijke kader uitbetalen. Het deployment van de applicatie is volledig geautomatiseerd en met een druk op de knop kan een nieuwe versie online gezet worden. Daarnaast is het testen van de software ook automatisch.

 

“Info Support is zeer sterk in Continuous Delivery en DevOps waardoor wij SportsPay continu kunnen bijsturen en aanpassen terwijl het al een jaar op de markt is. Voor SD Worx was het daarvoor ondenkbaar om een product op de markt te brengen zonder dat het volledig af was.” Aldus Bart Waterschoot.

Klik hier om de volledige referentie te lezen.