ZorgMatch

ZorgMatch gaat wachtlijsten te lijf door efficiënte administratie en procesverbetering bij zorgkantoren

De diensten die ZorgMatch biedt staan voortdurend in het teken van kwalitatieve verbetering om samen met de opdrachtgevers te komen tot optimale processen bij de toewijzing van bijzondere zorg in de Langdurige zorg (Wet langdurige zorg). Zorg voor mensen die levenslang en levensbreed ondersteuning nodig hebben, thuis of in een zorginstelling. Dat is geregeld in deze Wet.

ZorgMatch levert twee belangrijke applicaties aan de zorgverzekeraars in Nederland. De zorgverzekeraars hebben de wettelijke taak om de zorgvraag en het zorgaanbod te regelen conform de financiële wettelijke regelingen. De zorgverzekeraars hebben hiervoor de Zorgkantoren georganiseerd.

1. Wlz primair proces applicatie (voorheen AZR)

Binnen de Wlz is het op basis van geprotocolleerd indiceren van de zorgbehoefte en verlenen van zorg door de gespecialiseerde instellingen onder gebracht in een core systeem. Het indiceren, het verlenen van zorg, de financiële afhandeling en het sturen op kwaliteit van de verleende zorg is hierdoor mogelijk.

Regelmatig komt het voor dat door veranderende regelgeving deze zorgverlening wordt aangepast of dat er sprake is van overheveling van diensten van bijvoorbeeld Gemeenten naar de Wlz. Dit heeft consequenties voor de applicatie en moet betrouwbaar en kwalitatief op hoog niveau worden geregeld. De ZorgMatch applicatie ondersteunt het volledige proces van zorgvraag tot zorgverlening alsmede financiële afhandeling en het bieden van managementinformatie.

2. PGB-applicatie

In Nederland is het tevens mogelijk om op basis van een Persoons Gebonden Budget zorg te contracteren en het zorgbudget uit te nutten. Een deel van het proces is gelijk aan het Wlz standaard proces. Echter met name het financiële deel en uitnutting van het budget is volledig anders. Dit aangepaste proces wordt tevens volledig ondersteund door de ZorgMatch PGB-applicatie.

Berichtenverkeer sturing

Beide applicaties maken gebruik van berichtenverkeer-standaarden die het mogelijk maakt dat alle schakels in de dienstverlening keten met elkaar kunnen samenwerken.

Samen met Info Support

ZorgMatch en Info Support werken nauw samen bij de ontwikkeling van de software op basis van een gestandaardiseerde aanpak door het gebruik van de Info Support ontwikkelstraat.

De komende jaren zal in het teken staan van kwaliteitsverbetering, kostenreductie en de juiste verdeling van skills tussen medewerkers van Zorgmatch en partners zoals Info Support.

 

Kwaliteit dienstverlening en keten procesoptimalisatie staan op 1

Paul Bleijenbergh directeur van ZorgMatch B