In de hightech botsen digitale en fysieke werkelijkheid – de hardware als remmende factor

Avatar is een van de succesvolste films aller tijden. In deze blockbuster schipperen de hoofdpersonen tussen twee verschillende werelden: de aarde en de exotische planeet Pandora. Het klinkt misschien gek, maar IT’ers in de hightechindustrie voelen wellicht enige verwantschap met de Avatar-hoofdrolspelers.

IT-teams die hun werkzaamheden op een agile wijze inrichten, laveren namelijk ook voortdurend tussen twee werelden: de digitale en de fysieke werkelijkheid. Die twee werelden willen nog wel eens botsen. Het is geen toeval dat de implementatie van de agile werkwijze juist in deze sector achterloopt. Je kunt je zelfs afvragen of agile hier wel de beste manier van werken is.

Focus op fysieke componenten

De reden waarom de hightechindustrie meer moeite heeft met het agile werken, is de sterke afhankelijkheid van fysieke componenten in vergelijking met andere sectoren. Deze integratie met de fysieke wereld is uniek, maar brengt tegelijkertijd extra obstakels met zich mee. De levenscyclus van IT wordt immers steeds kleiner en dat bijt met de afstemming van de fysieke hardware. Die wil je namelijk niet elke keer upgraden of vervangen, simpelweg omdat dit financieel niet aantrekkelijk (genoeg) is of de mogelijkheid om snel veranderingen door te voeren er gewoon niet is.

Dit zorgt voor een bepaalde afhankelijkheid die het best valt te illustreren met een voorbeeld. Denk aan een Warehouse Control System (WCS), een toepassing voor het aansturen van de (geautomatiseerde) goederenstromen. Wanneer een dergelijk systeem moet worden geüpgraded of aangepast, betekent het dat de fysieke wereld moet worden stilgelegd. Een e-commercepartij denkt uit financieel oogpunt echter wel twee keer na voordat deze het logistieke proces een tijdelijk halt toeroept. Deze manier van werken vergt een andere mindset van IT’ers, want in principe moet je de digitale werkelijkheid om de fysieke werkelijkheid heen bouwen.

Dat is precies het tegenovergestelde van de vrijheid die ontwikkelaars bij greenfield-projecten ervaren, waarbij ze geen last hebben van verouderde systemen waarop ze hun nieuwe IT-oplossingen bouwen. Een IT-aanpassing vergt in de hightechindustrie immers veelal ook een aanpassing in de fysieke wereld, waar (productie)machines niet zomaar stilgelegd kunnen worden.

Beweeg naar elkaar toe

Is dit een probleem? Nee, maar wel is het belangrijk dat alle partijen zich bewust zijn van het feit dat agile in de hightechindustrie net iets minder rendement oplevert. Juist daarom moet de verstandhouding tussen IT en industrie bij aanvang van het project al optimaal zijn. Dat betekent dat IT en Operations oog hebben voor de mogelijkheden die de ander schept, maar ook voor de belemmeringen waar de ander tegenaan loopt. Beweeg naar elkaar toe voor het beste rendement. Dan is de afloop in ieder geval beter dan in de Avatar-film, waar de twee werelden uiteindelijk belanden in een bloedige strijd.