Maakt de AVG innovatie stroperig?

Over het belang en misschien zelfs de noodzaak van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is geen discussie. De wijze waarop de verantwoordelijke partijen de richtlijn volgen, is echter minder eenduidig. Het is niet altijd gunstig wanneer bedrijven, organisaties en zorginstellingen hun geheel eigen pad volgen richting compliancy.

Eén aanpak nodig

Hierover spreekt ICT/Zorgmagazine met Gerrit Bredewoud en Jeroen Lafeber. Naast managementlid van Info Support is Bredewoud commercieel directeur van ZorgInfo. “Het is mooi dat we van de oude AV23 en de Wbp naar de AVG overstappen”, zegt hij. “Het zou alleen nog mooier zijn als de partijen die moeten voldoen aan de verordening, hierin één aanpak zouden hanteren.”

Heldere richtlijn

Lafeber, Product Manager bij ZorgInfo en trainer bij Zorgplan Expertisecentrum, voegt daaraan toe: “We zien dat veel acties in het kader van de AVG door angst zijn ingegeven. Het ontbreekt aan één heldere richtlijn, waardoor de doelstelling van ZorgInfo – het bevorderen van besparingen en doelmatigheid – in het gedrang dreigt te komen.”

Lees hier het hele artikel.