TOMP is de IT-taal van Mobility-as-a-Service en daardoor een onmisbare bouwsteen

De reiziger centraal via een decentraal ecosysteem. Dit is de richting waar de vervoerssector naartoe beweegt nu reizigers om verschillende redenen – zoals de shift van bezit naar gebruik, gemak, hoge kosten of toenemende milieubewustheid – vaker zoeken naar passend vervoer buiten de auto en het traditionele openbaar vervoer om. Er klinkt dan ook een steeds sterkere roep om platformen en systemen met elkaar te laten samenwerken, ook wel Mobility-as-a-Service (MaaS) genoemd. In het droomscenario van MaaS ervaart de reiziger de reis als een echte dienst, waarbij hij of zij wordt begeleid door een virtuele assistent die ondersteunt bij het plannen, boeken, reizen en betalen.

Dit scenario versterkt de vraag naar uitmuntende integratie van ketenpartijen, op zowel business- als IT-niveau. Daardoor staan vervoerders voor de nodige veranderingen, maar deze veranderingen bieden ook kansen. Nieuwe partijen kunnen in het open ecosysteem instappen om hun diensten aan te bieden, terwijl bestaande partijen hun diensten juist efficiënter en breder weg kunnen zetten. Tenminste, als je als vervoerder in staat bent om snel en adequaat te integreren met informatiesystemen en bedrijfsmodellen. Je kunt dus eigenlijk alleen mee met die nieuwe werkelijkheid als je IT-systemen er klaar voor zijn.

Het open ecosysteem is op dit moment nog volop in ontwikkeling. In een serie artikelen delen wij onze visie op de verandering van het huidige ‘egosysteem’ naar een nieuw ecosysteem. In deze blog gaan wij dieper in op TOMP, de taal waarin alles met elkaar communiceert in het nieuwe ecosysteem van MaaS.

Het moet voor alle partijen relatief eenvoudig zijn om informatie en gegevens op een betrouwbare en schaalbare manier uit te wisselen.
Youp Hulsebos

Om Mobility-as-a-Service (MaaS) te laten slagen, is het belangrijk dat alle partijen met elkaar kunnen en willen communiceren en daarbij dezelfde taal spreken. Gebeurt dat niet, dan bestaat alsnog de kans dat elke regio een eigen platform of app ontwikkelt en de wildgroei van vervoersapps blijft bestaan: geen gebruiker die door dat woud nog de juiste route vindt en zich echt geholpen voelt.

Om dit te voorkomen is één ding van levensbelang: het moet voor alle partijen relatief eenvoudig zijn om informatie en gegevens op een betrouwbare en schaalbare manier uit te wisselen. De uitwisseling van data vindt plaats via Application Programming Interfaces (API’s), zeg maar de digitale stekkerdoos waarop een systeem of ontwikkelaar kan inhaken. Vervoerders en providers moeten dan wel richtlijnen krijgen over het gebruik van deze API’s. Daarom is de API-standaard TOMP (Transport Operator Mobility Provider) in het leven geroepen.

Info Support is al geruime tijd bekend met deze standaard, die onder meer is geïmplementeerd in een koppeling met NS en standaard onderdeel is van het Info Support berichten platform Twygger. Youp Hulsebos, Software Architect bij Info Support, vertelt over zijn ervaringen en de verwachtingen rondom het mobiliteitsconcept MaaS en de standaard TOMP.

Waardoor wint MaaS steeds meer aan populariteit?

“Gemak voor de reiziger is een belangrijke reden. Rondom drukke steden neemt de bereikbaarheid met de auto af door files en de onophoudelijke zoektocht naar een parkeerplaats. Wat ook een rol speelt zijn de toenemende zorgen over het milieu en leefbaarheid. Andere vervoersmiddelen, zoals het openbaar vervoer, de fiets of de step, worden daardoor steeds gangbaarder. Alles binnen één ecosysteem betekent ook dat tussentijdse aanpassingen direct zichtbaar zijn en bovendien betaalt de reiziger in één keer voor het hele vervoerstraject, waardoor de kosten beheersbaar blijven.”

Toch bestaat het concept al een tijdje.

“Dat klopt, zeker in de openbaar vervoerssector kennen ze MaaS al wat langer. We merken dat de markt er nog niet massaal op inspringt omdat vervoerders verwachten dat ze veel moeten investeren zonder dat nog duidelijk is of het de investering waard is. Het concept wordt pas interessant als iedereen meedoet. Daarom is standaardisatie via TOMP zo belangrijk omdat iedereen dan op een eenvoudige manier kan deelnemen aan het MaaS-ecosysteem, van taxibedrijven tot fietsverhuurders tot leveranciers van deelauto’s. Het is heel positief dat de overheid, dat voor een groot deel het openbaar vervoer bekostigt, nu gebruik gaat maken van TOMP en zeven MaaS-pilots gaat uitvoeren om bereikbaarheid van onder meer de Amsterdamse Zuidas en Rotterdam The Hague Airport te verbeteren. Dat maakt het voor andere partijen ook interessant om aan te sluiten.”

We zien dat TOMP’s basisfunctionaliteiten snel worden doorontwikkeld. Dat is een werkwijze die wij ook graag hanteren; waarde creëren, feedback ophalen en waar nodig bijsturen.
Youp Hulsebos

Hoe bevalt het werken met TOMP bij de ontwikkeling van API-oplossingen voor jullie klanten?

“Dat bevalt goed. We zien dat TOMP’s basisfunctionaliteiten snel worden doorontwikkeld. Dat is een werkwijze die wij ook graag hanteren; waarde creëren, feedback ophalen en waar nodig bijsturen. Nu zijn ze binnen TOMP bezig met de manier waarop betalingen kunnen worden geïnitieerd een onderwerp waar wij zelf in gezamenlijkheid met Translink ook aan werken. Het gaat er daarbij niet alleen om dat de klant een bericht met het bedrag ontvangt, er moet ook daadwerkelijk een transactie aan verbonden worden. Bovendien leveren we zelf ook een bijdrage aan de standaard. Zo ontdekte onze werkgroep laatst dat de tijden bij het plannen van de reis niet goed doorkwamen en dat is natuurlijk wel een vitaal onderdeel. We hebben toen gekeken hoe we dat op een andere manier konden moduleren.”

Dat klinkt als een mooie uitdaging

“Zeker weten. We hebben een flinke groep collega’s – die ook regelmatig bij vervoersbedrijven aan tafel zitten – waarmee we de nieuwe standaard ontdekken, implementeren en verbeteren. We denken ook na over hoe het MaaS-concept het best werkt voor een organisatie. Hoe kun je het concept op de meest effectieve manier inzetten? Op wat voor manier wil je je vervoer op een platform aanbieden? We kijken dus niet alleen naar het technische vlak, maar denken ook strategisch met de klant mee.” Tevens draagt Info Support via de Maas Alliance bij aan wereldwijde kennisdeling omtrent deze onderwerpen.

Meer weten?

Dagelijks helpen wij onze opdrachtgevers uit de mobiliteitssector met hun digitale transformatie. Wilt u meer weten over de mogelijkheden die MaaS uw organisatie te bieden heeft? Neem dan contact op, wij helpen u graag verder.

Neem contact op