Enexis Netbeheer

Info Support helpt Enexis bij het toekomstbestendig maken van het energienet

Op welke plekken gaan we het energienet verzwaren? En hoe kunnen we storingen beter lokaliseren? Info Support ontwikkelde software die Enexis helpt om meer data uit het energienet te halen, als onderdeel van het Dali-project. Zo helpt Info Support Enexis het energienet klaar te stomen voor de toekomst.

Enexis

Uitdaging

Meer data uit de energienetten ophalen.

Doelgoep

De energieketen – van leverancier tot monteur.

Resultaat

Het Salvador-platform, de basis voor het slimme energienetwerk dat Enexis meer inzicht biedt.

35.000 energiestations uitgerust met slimme hardware

In het Dali-project worden 35.000 energiestations uitgerust met slimme hardware, de zogenoemde Dali-box. Deze box zorgt ervoor dat er veel meer informatie uit de energienetten beschikbaar komt. Deze gegevens worden vervolgens samengebracht in het Salvador-platform, het softwareplatform dat Info Support ontwikkelde. De combinatie van dit platform, de Dali-box en de Enexis IT-Cloud is de basis voor het slimme energienetwerk dat Enexis meer inzicht biedt. Denk bijvoorbeeld aan het sneller opsporen van storingen.

Jop Hoeijmakers, servicemanager bij Enexis: “Voorheen hadden we alleen op strategische locaties in het net inzicht in storingen. Dan wisten we dat het ergens tussen twee strategische locaties misging, maar niet precies wààr. Dan moest een monteur bij verschillende middenspanningsstations (MS-stations) kortsluitverklikkers bekijken om te achterhalen waar het probleem zat. Momenteel wordt ieder MS-station voorzien van een Dali-box die is verbonden met het centrale systeem en kan de monteur rechtstreeks naar het juiste MS-station rijden. Dit is een goed voorbeeld van een manier waarop de Dali-box ons meer inzicht geeft in het energienet.’’

Wij hadden zelf niet de kennis in huis om software te maken. We hadden een andere mindset en expertise nodig en die bood Info Support ons.
Jop Hoeijmakers, servicemanager bij Enexis

Mobiele app met installatiewizard voor monteurs

Maar niet alleen slimme technologie was belangrijk in het Dali-project, ook snelheid speelde een grote rol. Volgens Hoeijmakers, was een snelle plaatsing van de hardware een belangrijke voorwaarde. “Als er 35.000 nieuwe boxen geplaatst moeten worden, kun je met een efficiënte plaatsing veel tijd en geld besparen.’’

Enexis koos voor een app met een soort installatiewizard erin voor de monteurs. Zij hoeven bij de plaatsing van een nieuwe Dali-box voortaan alleen nog maar een QR-code te scannen die op de Dali-box is aangebracht en daarna stelt de software alles automatisch in. Vervolgens is het een kwestie van de meetwaarden verifiëren. Info Support heeft ervoor gezorgd dat deze app gekoppeld kan worden aan het centrale softwareplatform Salvador, waar alle data uit de app beschikbaar wordt gemaakt voor de organisatie.

Als er 35.000 nieuwe boxen geplaatst moeten worden, kun je met een efficiënte plaatsing veel tijd en geld besparen.
Jop Hoeijmakers, servicemanager bij Enexis

Straatverlichting op een betere manier aansturen

Daarnaast moet de nieuwe Dali-box nog een andere belangrijke, maar compleet andere taak vervullen, namelijk: de straatverlichting op een betere manier aansturen. Hoeijmakers: ‘’Veel mensen weten niet dat wij als netbeheerder de straatverlichting aansturen, dat is een belangrijke publieke veiligheidsfunctie. De hardware en software die we voorheen gebruikten was lastig of soms zelfs niet meer te onderhouden. Daarnaast konden we bijvoorbeeld niet zien of we de verlichting overal goed in- of uitgeschakeld hadden. Als straatverlichting het dan ergens niet deed, waren we afhankelijk van signalen uit een gemeente over het niet functioneren van de openbare verlichting. Met de Dali-box zien we centraal direct of de verlichting wel of niet geschakeld is.”

Naast het aansturen van de verlichting, speelt ook de beveiliging van deze taak een grote rol. Het uitschakelen van de straatverlichting kan als doel worden gezien voor cyberaanvallen. Hierdoor moest het Salvador-softwareplatform zoveel mogelijk gescheiden worden van het internet en was het nodig om de strenge ISO27001-certificering te behalen. Joost van den Brandt van Info Support: ‘’Als onderdeel van deze certificering moet je veel risico’s beschrijven en afdekken, zoals: wat doe je als er iemand met een USB-stick het datacenter inloopt en er voor langere tijd data wordt afgetapt? Hierbij horen maatregelen als het versturen van versleutelde informatie.’’

Koppeling OT en IT

Daarnaast speelde de koppeling tussen OT en IT een belangrijke rol. Van den Brandt: “Aan de OT-kant wordt een verbinding gemaakt met de Dali-boxen, die offline en on- premises draaien. De meetwaarden uit deze boxen worden omgezet en verreikt met meta-data en daarna verstuurd naar het centrale softwareplatform (de IT-kant). Hier worden de meetdata opgeslagen en kan deze worden gebruikt in berekeningen, overzichten en dergelijke. Ik durf wel te zeggen dat we hiermee een veilige, betaalbare en betrouwbare on-premises oplossing gebouwd hebben die ook nog eens goed schaalbaar is. Hier ben ik trots op, want dit laat zien dat we absoluut de integratiepartner zijn die we graag willen zijn.’’

Ook Hoeijmakers kijkt met trots terug op dit project: ‘’Netbeheerders hebben toch een wat conservatief imago en met het Dali-project zetten we nu een hightech-oplossing neer. Vijf jaar geleden zou ik nooit hebben gedacht dat we zo proactief en daadkrachtig bezig zouden zijn met de energietransitie. Het is echt het succesverhaal waarvan ik gedroomd heb.’’