AI in 2024: 12 ontwikkelingen

Wat gaat 2024 ons brengen op AI-gebied? De ontwikkelingen gaan zo snel, is daar überhaupt iets over te zeggen?

Kijk bijvoorbeeld eens naar de ontwikkeling die MidJourney in 2023 heeft doorgemaakt:

 

Deze afbeeldingen zijn gegenereerd met MidJourney-versies V4, V5, V5.1, V5.2 and V6 tussen januari en december 2023 (bron: UX Collective).

Het duizelingwekkende tempo waarin AI zich ontwikkelt wil echter niet zeggen dat we een aantal trends kunnen definiëren voor dit jaar. Joop Snijder en Niels Naglé blikken vooruit met 12 concrete voorspellingen op het gebied van artificial intelligence in 2024.

1. De opkomst van custom GPT-modellen

De verwachting is dat meer bedrijven dit jaar custom GPT-modellen zullen trainen en op de markt brengen. Net als apps in een app store zullen deze AI-modellen als product worden aangeboden, wat nieuwe verdienmodellen kan opleveren. Tegelijkertijd is er ook een toenemend risico van oplichterij in deze opkomende markt.

2. Focus op feitelijkheid en bronvermelding

De huidige Large Language Models zoals GPT-3 hebben vaak nog moeite met feiten en het correct citeren van bronnen. AI-modellen zullen in 2024 beter worden in het vermelden van feitelijke informatie en bronverwijzingen. Dit zal het vertrouwen in deze modellen ten goede komen.

3. Integratie van meer datamodaliteiten

Large Language Modellen zullen in 2024 beter worden in het integreren van verschillende soorten vormen van data, zoals afbeeldingen, video’s, audio en muziek. De introductie van Google Gemini is nog maar het begin.

4. Focus op spraaktechnologie

AI-ontwikkelaars zullen in 2024 meer inzetten op spraaktechnologie; denk aan een verbetering van spraakassistenten zoals Siri en Google Assistant en meer mogelijkheden om via stemopdrachten met AI-modellen te interacteren.

5. Opkomst van AI-ondersteunde werkprocessen

AI zal in 2024 ons steeds meer gaan ondersteunen in werkprocessen, door bijvoorbeeld automatisch aanbevelingen te doen bij het schrijven van een e-mail. Waar AI door medewerkers nu nog vooral wordt ingezet om vragen te beantwoorden, is de verwachting dat systemen steeds meer proactief gaan meedenken en ondersteunen bij de uitvoering van alledaagse taken.

6. Claims rondom artificial general intelligence (AGI)

Er worden veel claims verwacht rondom zelflerende AI, die beweert het niveau van de mens te evenaren. Toch lijkt echte artificial general intelligence (AGI) nog ver weg; voorlopig blijft AI nog overwegend gebaseerd op wiskundige formules zonder eigen bewustzijn. Desondanks zullen de claims rondom menselijke AI flink toenemen.

7. Integratie van AI in mediaproducties

AI zal in 2024 naar verwachting gemeengoed worden in mediaproducties. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch genereren van nieuwsberichten of het presenteren van televisieprogramma’s. Met name in het buitenland wordt dit al opgepikt, maar de verwachting is dat de eerste Nederlandse mediabedrijven hier in 2024 ook mee zullen experimenteren.

8. Aandacht voor duurzaamheid stijgt beperkt

Duurzaamheid zal een groter gespreksonderwerp worden rondom AI, maar de echte urgentie om de energie-impact te verminderen ontbreekt nog. Het gemak en de waarde van AI-toepassingen staan voorlopig voorop. Pas op langere termijn zal er kritischer gekeken worden naar de voetafdruk van grootschalige AI-modellen.

9. Privacy en wetgeving worden belangrijke thema's

Er worden in 2024 meer vragen verwacht rondom datagebruik en privacy bij AI-toepassingen, vooral bij personaliseerbare modellen die door bedrijven zelf getraind worden. Ook de aanstaande EU AI Act zal impact hebben en organisaties moeten hier nu al rekening mee houden. Privacy en compliance worden urgentere thema’s.

10. Beperkte vooruitgang in verklaarbare AI

Naast de snelle ontwikkelingen is er ook sprake van een gebrek aan vooruitgang op sommige gebieden. Eén daarvan is verklaarbare AI (XAI), waarbij de werking van een AI-model transparant gemaakt wordt. De focus van veel ontwikkelaars zal liggen bij een snelle implementatie van bestaande black-box technieken, in plaats van AI te ontwikkelen die inherent uitlegbaar is. Dit kan later problemen opleveren.

11. Uitdagingen in integratie van AI-systemen

Een ander gebied waar beperkte vooruitgang zal worden geboekt is de integratie van verschillende AI-systemen. Er is veel ruimte voor verbetering om complexe AI-pipelines en workflows betrouwbaar te laten integreren. Dit blijft voorlopig nog een technische uitdaging.

12. Transparante AI krijgt onvoldoende prioriteit

Ondanks het belang transparantie en interpreteerbaarheid van AI, zal er naar verwachting in 2024 weinig ontwikkeling zijn op dit gebied. De nadruk blijft liggen op snelle implementatie van AI, waarbij uitleg over de werking een lage prioriteit heeft. Dit gaat ten koste van de robuustheid op lange termijn.

Deze voorspellingen komen terug in de meest recente aflevering van de podcast AIToday Live. De volledige aflevering is hier terug te luisteren.